Talous

EU:n sijoituskohteita luokittelevasta järjestelmästä on tulossa luokattoman huono, 57 miljardin omaisuutta hallinnoivan Varman toimitusjohtaja arvioi: "Rajanvedot eivät todellisuudessa ole ilmastonmuutoksen kannalta loogisia"

Suurin osa työeläkeyhtiön sijoituksista jäisi vihreän leiman ulkopuolelle. "Ei päätä eikä häntää", kritisoi Varman Risto Murto.
Carolina Husu
Sekä sijoitustuotot että työllisyyden kehitys ovat yllättäneet myönteisesti eläkevarallisuutta hallinnoivat työeläkeyhtiöt. Tammi–syyskuun tuloksestaan raportoineen Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi, että talouden kovin kiihdytysvaihde on nyt todennäköisesti takana,

Vahvasta tammi–syyskuun sijoitustuloksestaan raportoinut työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto haukkui suorin sanoin luokattomaksi EU-komissiossa valmistellun niin sanotun kestävän rahoituksen taksonomian.

Mitä vikaa sitten on EU:n määrittelemässä rahoituksen luokittelussa (taksonomia), jolla rahan saatavuus tai rahan hinta sidotaan siihen, miten ilmastomyönteisestä investointikohteesta on kyse?

"Ensinnäkin (luokittelu) on niin rajoittavaa, että vain 2–3 prosenttia yrityksistä saa tällaisen vihreän leiman. Operatiivisesti Varman näkökulmasta emme voi keskittyä siihen 2–3 prosenttiin yrityksistä. Suurin osa sijoituksista menee taksonomian ulkopuolella", Varman toimitusjohtaja Risto Murto perustelee.

Murron mukaan koko taksonomiaesitystä on tähän saakka ollut vaikea ymmärtää. Rajanvedot ovat väistämättä poliittisia:

"Jos pohjoismaisittain katsoo, rajanvedot eivät todellisuudessa ole ilmastonmuutoksen kannalta loogisia."

Murto ottaa esimerkiksi vesivoiman:

"Kalaportaat ovat tärkeä asia, mutta jos siksi emme saisi investoida ja pitää fossiilivapaata vesivoimaa salkussamme, eihän siinä ole päätä eikä häntää!"

Sama juttu on ydinvoiman roolin osalta. Seuraamalla taksonomian rahoituspäätöksiä, se ei tue Murron mukaan ilmastonmuutoksen hillintää.

Komissio julkisti 21.4. esityksen taksonomian sisällöstä eli eri energiamuotojen kestävyysluokittelusta. Elinkeinoelämän keskusliitto piti Suomen kannalta takaiskuna sitä, että komissio jätti ydinvoiman rahoitusnäkymät täysin auki. Epävarmuutta liittyy myös siihen, millaisen kestävyysstatuksen vesivoima, bioenergia ja kaasu saavat.

Murto toivoo, että "EU ei olisi erityisen aktiivinen seuraavassa hankkeessaan, sosiaalisen taksonomian rakentamisessa".

Jos ilmastonmuutoksen hillinnän esimerkit ovat tätä tasoa, minkälainen soppa siitä sosiaalisesta taksonomiasta tuleekaan?".

Retorinen kysymys ei kaipaa vastausta.

Työeläkeyhtiö Varman sijoitukset tuottivat yhdeksässä kuukaudessa 13,5 prosenttia eli 6,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten käypä arvo syyskuun lopussa oli 56,6 miljardia euroa.

Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä komppasi toimitusjohtaja Murron kriittistä näkemystä EU:n kehittämästä taksonomiasta, muutoksesta, jossa yritysten rahoitus ja ilmastotavoitteiden toimeenpano kytketään yhteen.

"Kaiken kaikkiaan vastuullisuus ympäristöstä on ottanut (taksonomiassa) aika huonosti huomioon transtio-muutosvaihetta ja miten se hoidetaan. Pelkkä hiili-intensiteetin yksisilmäinen pienentäminen ei ratkaise ongelmaa. Fakta on se, että maailma tarvitsee energiaa joka tapauksessa, ja uusiutuvan energian kapasiteetti ei riitä korvaamaan (uusiutumatonta) sillä vauhdilla, kun ajatellaan fossiilisesta luovuttavan".

Rytsölä ennustaakin syntyvän merkittäviä lieveilmiöitä mikäli rahoituksen taksonomia oikeasti toteutetaan.

Ydinvoiman ja kaasun lopullinen kohtelu jätettiin keväällä ratkaistavaksi erilliseen asiantuntija-arviointiprosessiin. Mikäli tieteellinen arviointi päätyy suosittamaan ydinvoiman ja kaasun sisällyttämistä taksonomiaan, näistä tullaan antamaan joko erillinen delegoitu asetus tai direktiiviesitys vuoden loppuun mennessä.

Komission esitys on annettu arvioitavaksi jäsenmaille ja Euroopan parlamenttiin.

Varman kuluva sijoitusvuosi syksyyn mennessä ollut tavanomaistakin tuottavampi.

"Vuosi on ollut koko lailla poikkeuksellisen kovaa nousua pitkällä ajalla verrattuna. Osake- ja hedge-rahastot korostuivat tuotoillaan, suomalaiset osakkeet Varman salkussa ovat tänä vuonna tuottaneet 19 prosenttia", Murto kertasi kulunutta sijoitusvuotta.

Syyskuu oli Helsinginkin pörssissä laskukuukausi, mutta sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölän mukaan "mitään isoa korjausta ei ole osakemarkkinoille tullut." Lokakuussa pörssin suunta on jälleen ollut ylöspäin. Inflaation herääminen ja Euroopan keskuspankin kyky hallita sitä luovat epävarmuutta ensi kevääksi.

Koko työeläkejärjestelmän varallisuus kasvoi tammisyyskuussa 23 miljardilla eurolla. Summa on suurempi kuin työeläkeyhtiöiden palkoista keräämä maksukertymä.

Suomen talouden ja yritysten tilanteen positiivinen kehitys näkyi Varmassa myös asiakkaiden maksuvaikeuksien helpottumisena ja palkkasumman kasvuna.

Carolina Husu
Lue lisää

Varma välttyi liiketilojen vuokrankeskeytyksiltä toisena koronavuotena

Erinomaista pörssivuotta seuraa tyypillisemmän kasvun vuosi – "Osakkeet ovat jo aika kalliita"

"Metsänomistajan ei kannata heittää kirvestä kaivoon" – EU:n suojelutavoitteet ovat tulkinnanvaraisia, ja luontoarvoista voi koitua tulojakin, sanoo MTK:n Tiirola

Korkea riskikin kelpaa rahastosijoittajalle, kun rahasto poimii salkkuunsa ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa noudattavia yhtiöitä