Tiede & tekniikka

Luke siivittää metsävaratietojen käyttöä kaavoituksessa, jotta vaikutukset puunkäyttöön tulevat arvioiduiksi

”Uuden kaavan vaikutukset voivat olla puuntuotantoon, maisemaan tai vaikka mustikkasatoon kielteisiä tai myönteisiä. Eniten kaavarajoituksilla on merkitystä Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä”, sanoo Luken erikoistutkija Leena Kärkkäinen.
Kari Salonen
Luke on avannut metsävaratietoihin nojaavan verkkopalvelun esimerkiksi puun käyttäjille ja kaavoittajille.

Uusi palvelu arvioi erilaisten maankäyttöpäätösten vaikutusta puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin.

Valtakunnan metsien inventointitiedot (VMI) ponnahtavat julkiseen keskusteluun usein näkyvimmin, kun puhutaan metsien hakkuumääristä. Keskustelu käy välillä kuumanakin siitä, minkä verran puuta voi hakata.

Luonnonvarakeskus Luken laskemat, valtakunnan metsien inventointitietoihin perustuvat erilaiset skenaariot antavat eväitä julkiselle keskustelulle sekä teollisuuden investointisuunnitelmille.

Erilaisten skenaarioiden tehtävä on auttaa yhteiskunnallista keskustelua.

”Nämä eivät ole Luken määräämiä hakkuusuunnitteita, vaan niillä halutaan hahmottaa, mitkä metsien käyttömahdollisuudet ovat”, Luken erikoistutkija Hannu Hirvelä alleviivaa.

Yksi skenaario on puuntuotannon nettotulot maksimoiva, suurimman nettotulon laskelma. Se kertoo talousmetsien puumäärän, joka enimmillään olisi hakattavissa taloudellisesti kannattavasti. Laskelma ei kuitenkaan ota huomioon puuntuotannollista kestävyyttä. Tätä kuvaa suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä -skenaario.

”Kahden laskelman ero kertoo sen, kuinka paljon puuntuotannollinen kestävyysvaade vaikuttaa maksimaaliseen hakkuukertymään”, Hirvelä sanoo.

Valtakunnan metsien inventointituloksia voisi käyttää nykyistä laajemmin myös kaavoituksen vaikutusten arvioinnissa. Tätä varten on Luke avannut VMIKaaVa-tulospalvelun esimerkiksi puun käyttäjille ja kaavoittajille.

”Palvelusta voi saada taustatietoa uusien kaavojen ja suunnitelmien valmisteluun siitä, millaisia vaikutuksia jo tehdyillä maankäyttöpäätöksillä on puuntuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin”, sanoo Luken erikoistutkija Leena Kärkkäinen.

Tämä on ensimmäinen koko Suomen kattava palvelu, joka auttaa arvioimaan erilaisten maankäyttöpäätösten vaikutuksia metsien käyttöön.

”Uuden kaavan vaikutukset voivat olla puuntuotantoon, maisemaan tai vaikka mustikkasatoon kielteisiä tai myönteisiä. Eniten kaavarajoituksilla on merkitystä Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä.”

Lue lisää:

Metsien mittaus oikoo kahvipöytäkeskustelujen vääriä väittämiä – nykymetsätalous on lisännyt vanhojen ja järeiden puiden sekä lehtipuuston määrää

Lue lisää

Miksi metsien laserkeilaus ei riitä, vaan tarvitaan maastomittauksia?

Metsien mittaus oikoo kahvipöytäkeskustelujen vääriä väittämiä – nykymetsätalous on lisännyt vanhojen ja järeiden puiden sekä lehtipuuston määrää

Metsävaratietoa tarvitaan investointien tueksi – rahat tulevat varmasti moninkertaisesti takaisin

Suomen metsien kasvu kiihtynyt jo 109,9 miljoonaan kuutiometriin vuodessa