Teollisuus etsii tuhkajätteelle käyttöä

Metsäteollisuudessa syntyvän tuhkajätteen määrä on kasvussa. Tuhkalle etsitään uusia käyttömuotoja, sillä läjitys kaatopaikalle maksaa miljoonia euroja vuodessa.