Evankelis-luterilainen kirkko ja yli 60 järjestöä vaativat Suomeen oikeudenmukaista ekologista siirtymää – tästä syystä kirkko on mukana

Siirtymällä tarkoitetaan kampanjassa yhteiskunnan muuttamista nykyistä ekologisemmaksi muun muassa fossiilitaloudesta luopumalla.
Evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi kampanjassa on mukana esimerkiksi Greenpeace, Marttaliitto ja ammattiliittojen keskusjärjestöt SAK sekä STTK. Kuvassa Helsingin tuomiokirkko.