Fuusioreaktiossa läpimurto – Yhdysvalloissa on onnistuttu ensi kertaa tuottamaan energiaa atomien ytimiä yhdistämällä

Reaktori tuotti noin viidenneksen enemmän kuin kulutti. Onnistuneesta koekäytöstä on vielä pitkä matka siihen, että fuusiovoimaloita voitaisiin kytkeä sähköverkkoon.