Sieniä kaivossa: Voiko vettä vielä käyttää ja tuhoutuuko kaivon rakenne?

Mökin vanhassa rengaskaivossa näkyy sienen jalka ja lakki. Sieniasiantuntija tunnistaa löydöksen helttasieneksi.
Sienet ovat kasvaneet vuosikymmeniä vanhan kaivon liitoskohtiin.