OP:n tutkimus: Suurten yritysten talous on vakaa, mutta laajentumishalut ovat romahtaneet

Suuryrityksistä lähes puolet tähtää tänä vuonna laajentumisen sijasta toiminnan ja tuottavuuden tehostamiseen eli säästämiseen.
Toiminnan laajentamiseen tähtää nyt enää viidennes OP:n suuryritystutkimuksen vastaajista. Määrä on pudonnut yli 15 prosenttiyksiköllä.