Huonosti nukkuvien suomalaisten osuus on viime vuosina kasvanut – tutkimusprofessori varoittaa liian vähäisen unen mukanaan tuomista terveysriskeistä

Tutkimusprofessori pitää huonosti nukkuvien osuutta huomattavana.
Tutkimusprofessori arvioi, että huonosti nukkuvien osuuden kasvun taustalla on ajankäytön muuttuminen aiempaa iltapainotteisemmaksi.