Teknologiateollisuus tyrmää Teollisuusliiton ehdotuksen sosiaalivakuutusmaksujen palauttamisesta takaisin työnantajien maksettavaksi: ”Tämä ei käy työnantajapuolelle”

Teollisuusliiton mukaan palautus nostaisi palkansaajien ostovoimaa enemmän kuin vastaava palkankorotus ja se tulisi samalla myös työnantajille edullisemmaksi, kun maksutaakan siirto hillitsisi palkankorotuksia.
Teollisuusliiton mukaan laajat ansioveronkevennykset olisivat kallista ja tulonjakovaikutuksiltaan epäoikeudenmukaista politiikkaa. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER.

Teknologiateollisuus tyrmää ykskantaan Teollisuusliiton ehdotuksen siitä, että taannoisen kilpailukyky- eli kiky-sopimuksen yhteydessä palkansaajien maksettavaksi siirretyt sosiaalivakuutusmaksut palautettaisiin takaisin työnantajien maksettavaksi.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi suhtautui Teknologiateollisuus ry:n järjestämässä mediatilaisuudessa kielteisesti Teollisuusliiton ehdotukseen.

”Kiky-sopimuksessa siirrettyjen sosiaaliturvamaksujen palauttamisesta työnantajan vastuulle on yksiselitteisesti todettu, että tämä ei käy työnantajapuolelle. Ymmärtääkseni tätä on myöskin suoraan kommentoitu palkansaajien keskusjärjestöille. Tämä ei ole mikään neuvottelukysymys näiden palkkaneuvottelujen yhteydessä”, Ruohoniemi sanoi.

Teollisuusliiton mukaan palautus nostaisi palkansaajien ostovoimaa enemmän kuin vastaava palkankorotus ja se tulisi samalla myös työnantajille edullisemmaksi, kun maksutaakan siirto hillitsisi palkankorotuksia.

Teollisuusliitto esitti keskiviikkona hallituksen budjettiriihelle toimia, joiden avulla vahvistetaan palkansaajien ostovoimaa ja turvataan kotitalouksien asemaa nykyisessä inflaatiotilanteessa. Hallitus kokoontuu budjettiriiheensä elo–syyskuun vaihteessa.

”Kiky-maksujen siirto on Teollisuusliiton mielestä järkevä osa sellaista kokonaisuutta, jossa inflaation aiheuttamaa rasitusta jaetaan tasapuolisesti palkansaajien, valtiovallan ja työnantajayritysten välillä”, Teollisuusliitto kirjoitti tiedotteessaan.

Jos Teollisuusliitto ja työnantajapuoli olivat eri mieltä sosiaalivakuutusmaksujen palauttamisesta työnantajien maksettavaksi, niin mahdollisista ansioverojen kevennyksistä ja niiden kytkemisestä työmarkkinaratkaisuihin osapuolet olivat enemmän samoilla linjoilla.

Teollisuusliitto torjui laajat, kaikille tuloluokille kohdennetut ansioveronkevennykset kalliina ja tulonjakovaikutuksiltaan epäoikeudenmukaisena politiikkana.

”Julkisen talouden kestävyyteen vaikuttavat toimet on kohdistettava erityisesti pieni- ja keskituloisille palkansaajille”, Teollisuusliitto painotti.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola peräänkuulutti työehtosopimusneuvottelijoille työrauhaa ja toivoi poliitikoilta ja virkamiehiltä pidättyväisyyttä työmarkkina-asioiden kommentoinnissa.

”Nämä vihjailut korotustasosta ja veronkevennysten kytkemisestä palkkaratkaisuun pitää ehdottomasti lopettaa nyt alkuunsa”, Hirvola sanoi Teknologiateollisuuden mediatilaisuudessa.

”Sellaista kytkentää ei ole eikä sellaista tule”, hän jatkoi.

Hirvolan mukaan ulkopuoliseen neuvotteluapuun ei työmarkkinapöydissä ole tarvetta.

”Ei vaikeuteta neuvottelijoiden neuvotteluja nyt tällaisilla julkisilla ulostuloilla”, Hirvola toivoi.