Etäopiskelu on kuormittanut monin tavoin sekä opettajia että oppilaita

Elämänhallinnan ongelmat, oppimisvaikeudet ja hankalat kotiolosuhteet ovat lisänneet oppilaiden välisiä eroja.
Kahdeksasluokkalainen tyttö etäopiskelee kotonaan. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN