Vesilintukannat ovat pienentyneet Suomessa

Rehevissä vesistöissä taantuma on ollut karuja vesistöjä voimakkaampaa.
Haapanan kanta on pienentynyt 37 seurantavuoden aikana yli puolella.