MT-gallup: Korona on heikentänyt nuorten mahdollisuuksia sekä kuluttaa että säästää

Iällä on iso vaikutus siihen, miten korona on vaikuttanut omaan talouteen. Valtaosalla suomalaisista korona ei ole vaikuttanut mahdollisuuksiin kuluttaa.
Kolme neljästä suomalaisesta sanoo, ettei koronalla ole ollut vaikutusta heidän mahdollisuuksiinsa kuluttaa. Vastaajien iän perusteella korona on kuitenkin kurittanut eniten nuoria.