Vältä myrkkymaaleja, kun kunnostat veneen pohjaa – sisävesillä maalit on kokonaan kielletty

Veneen pohjaan sivellyt aineet liukenevat vesistöön ja haittaavat kalojen sekä muiden vesieliöiden lisääntymistä.
Tilaajalle
Myrkkymaalien sijaan Tukes suosittelee esimerkiksi nostamaan veneen kuiville tai puhdistamaan veneen pohjan mekaanisesti harjaamalla ja/tai käyttämällä painepesuria tai pohjapesuria.