Euroalueen työttömyysprosentti laski joulukuun 2008 tasolle

Kokonaistyöttömyys euroalueella laski helmikuussa 8,5 prosenttiin tammikuun 8,6 prosentista.
Tilaajalle