Haminan mursu kuoli todennäköisesti sydämenpysähdykseen, arvioi Ruokavirasto

Viraston arvion mukaan mursu kärsi äkillisestä sydämen toiminnanvajauksesta, jonka taustalla olivat nääntyminen, heikko yleiskunto ja stressi.
Vakava nälkiintyminen oli vähintäänkin merkittävänä osasyynä Kymenlaakson mursun kuolemaan. LEHTIKUVA / Sasu Mäkinen.