Työelämään tutustuttiin etänä ympäri Suomen ‒ näillä maatilan nuorilla tulevaisuudenhaaveet siintävät jo mielessä

Maailman suurimman etäTET-päivän tavoite on tarjota nuorille monipuolinen kuva työelämästä ympäri Suomen.
Moision koulun yhdeksännen luokan oppilaat Matias Mikkola ja Fiona Niinistö seurasivat etäTET-lähetystä oppilaanohjauksen tunnilla.