Opintolainojen hyvityskokeiluun suhtaudutaan myönteisesti itärajalla ‒ ”Osaajista on pulaa likimain kaikissa rekrytoivissa yrityksissä”

Itä- ja Pohjois-Suomen 25 kuntaa kattavaa kokeilualuetta perustellaan selvärajaisena ja yhtenäisenä alueena.
Opintolainasta voisi kokeilussa saada hyvitystä 25 itäisen ja pohjoisen Suomen kunnassa.