Tutkimus: Noin joka kymmenes Suomessa asuva kokee jäävänsä ilman riittäviä terveydenhuoltopalveluja

Korkeimpaan tuloviidennekseen kuuluvat ja elämänlaatunsa hyväksi kokevat puolestaan kokivat muita vähäisempää tyydyttämätöntä palvelutarvetta.
THL:n tutkimuksen mukaan joka kymmenes Suomessa asuva kokee jäävänsä kokonaan tai osittain ilman itselle riittäviä lääkäri- ja hoitajapalveluja. LEHTIKUVA / Hanna Matikainen.