Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Erä

Metsästysrajoituksia Pohjois-Suomen suojelu- ja retkeilyalueille – rajoituksia esitetään alueiden vilkkaimmille osille

Metsähallitus haluaa tulevaisuudessa viestiä paremmin metsästyksestä laillisena käyttömuotona niillä suojelualueilla, joissa se on sallittua. Näin retkeilijöiden kohtaamiset metsästäjien kanssa eivät tule yllätyksenä.
Muun muassa kuvan Hossan kansallispuistoon esitetään vajaan 400 hehtaarin rajoitusaluetta luontokeskuksen lähialueelle ja kansallispuiston itälaidalle.

Metsästystä, jossa käytetään asetta, halutaan rajoittaa yleisen turvallisuuden vuoksi yhdellätoista erittäin suositulla suojelu- tai retkeilykohteella Pohjois-Suomessa, esittää Metsähallitus.

Ehdotuksen piiriin kuuluvilla rajoitusalueilla olisi kuitenkin sallittua muu muassa hirvenajo myös koiraa käyttäen sekä pienpetojen loukku- ja rautapyynti.

Alueet sijaitsevat matkailukeskusten, taajamien ja niiden lähialueiden välittömässä läheisyydessä ja osalla alueista on ollut metsästysrajoituksia jo aiemmin. Rajoituksia ei haeta kokonaisille suojelualueille, vaan niiden vilkkaimmille osille.

Rajoituksista päättää aluehallintovirastot, jotka voivat antaa rajoituksia viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Metsähallitus teki selvityksen metsästysturvallisuudesta suojelualueilla loppuvuodesta 2020.

Syynä oli paitsi Urho Kekkosen kansallispuiston erämaisella alueella syksyllä 2020 tapahtunut traaginen metsästysonnettomuus, myös kansallispuistojen ja muiden suosittujen retkikohteiden käyntimäärät, jotka ovat tuplaantuneet 10 vuoden aikana.

Rajoitusehdotukset ovat Metsähallituksen mukaan alueellisesti hyvin rajallisia. Pohjoisen Suomen kuntalaisten metsästyslain mukaista oikeutta metsästää kotikuntansa valtion mailla pidetään erittäin tärkeänä.

Metsähallituksen tiedotteessa muistutetaan, että metsästäjät vastaavat aina metsästyksen turvallisuudesta. Turvallisuutta voidaan kuitenkin lisätä niin, että metsästäjillä olisi käytettävissään riittävä tieto alueista, joissa muita luonnossa liikkujia on erityisen paljon.

Tilannetta voidaan parantaa myös yhteistyöllä Metsähallituksen, riistahallinnon, metsästäjäjärjestöjen sekä metsästäjille kaupallisia paikkatietojärjestelmiä tarjoavien toimijoiden kesken.

Metsähallitus haluaa myös viestiä paremmin metsästyksestä laillisena käyttömuotona niillä suojelualueilla, joissa se on sallittua. Näin retkeilijöiden kohtaamiset metsästäjien kanssa eivät tule yllätyksenä.

Lue lisää:

Luonnonsuojelualueiden metsästyskäytännöt syynissä – osittain selvitys liittyy retkeilybuumiin, osittain UKK-puistossa sattuneeseen ampumatapaturmaan

Lue lisää

Metsästyskieltojen tarve vilkkailla retkeilyalueilla selvitetään – kelkkareiteillä lisääntynyt pyöräily on turvallisuusriski

Metsästäjäliitto pitää metsästysrajoituksia kansallispuistoissa tarpeettomina

Metsästys yleisillä vesialueilla on uhattuna – Uudellemaalle ollaan perustamassa uusia luonnonsuojelualueita

Punasotkan, allin ja tukkakoskelon metsästys aiotaan kieltää