Ihmiset & kulttuuri

Maaseudun Tulevaisuudella on melkein sata lempinimeä: Sontasiioni, Meidän Lehti, Isännän Raamattu, Matukka ja muut voidaan jakaa kolmeen luokkaan

Maaseudun Tulevaisuuden lempinimet jakautuvat karkeasti kolmeen luokkaan. Lukijat ovat kuulleet lehdestä käytettävän miltei sataa nimeä.
Kuvitus: Juho Leskinen
Maaseudun Tulevaisuudella on todennäköisesti enemmän lempinimiä kuin millään muulla Suomen sanomalehdellä.

Maaseudun Tulevaisuus kysyi lukijoiltaan, millä kaikilla lempinimillä lehti tunnetaan. Vastauksia annettiin sekä lehden Facebook-sivulla että sähköisen kyselylomakkeen kautta. Lomakkeella lähetettyjä vastauksia kertyi 152 kappaletta. Facebookissa lempinimiä tiedustelevaa juttua kommentoitiin 103 kertaa.

Lukijoilta kysyttiin lempinimiä, joita he itse käyttävät tai joita he ovat kuulleet jonkun toisen käyttävän.

Vastausten perusteella Maaseudun Tulevaisuudella on 98 lempinimeä, tosin osassa kyse taitaa olla pikemminkin pilkkanimestä. MT:n lukuisat lempinimet kertovat päätoimittajan Jouni Kemppaisen mielestä yhtä kaikki hyvästä suhteesta lukijoihin.

”Lempinimiä annetaan sellaisille ihmisille ja asioille, joilla on merkitystä. Jos lehdellä ei olisi lukijoilla merkitystä, niin tuskin olisi näin paljon lempinimiäkään.”

Lehden nimitykset voi jaotella karkeasti kolmeen erilliseen luokkaan. Ne ovat lyhenteet, murrenimet ja vitsikkäät nimet. Lyhenteet ovat nimensä mukaisesti lyhennettyjä versioita lehden nimestä. Niistä suosituimpia ovat Maastul ja MT. Näiden kahden joukkoon lasketaan myös Maastulli ja ÄmTee.

Muita lehdestä käytettyjä lyhenteitä ovat Matu, Mutu, Matukka, Maasis, Masis, Maaseutu, Maakkari, Maatiainen, Maastu, Masari, Masuri, Maasturi, Massikka, Maatsikka, Maahis, Mastu, Maaseudun Tulkku, Tulevaisuus, Maamies, Maakansa, Maa, Seutulainen ja Matuli.

Lyhenteiden tapaan on perin helppo käsittää, mistä murrenimissä on kyse, nimittäin lehden nimittämisestä jonkin alueen murteella. Murrenimiä on ehkä hieman yllättäen kaikista vastauksista vähiten ja murteella kirjoitetut nimet edustavat pääsääntöisesti itämurteita. Murrenimissä käytetään joko lehden koko nimeä tai jotain yllä esitetyistä lyhenteistä.

Näitä ovat Muaseuvvun Tulevaesuus, Muaseutulaenen, Muaseutu, Maasetu ja Kainuun murteella lausuttu Maaseotu.

Vitsikkäiden nimien joukko on lyhenteitä ja murrenimityksiä monilukuisempi. Näiden nimien joukossa on useita lehden sisältöä tai maaseudun oloja ja alueen oletettua tulevaisuutta kommentoivia irvailuja.

Yksi vitsikkäiden nimien erillinen alalokero on sontaan, lantaan tai tunkioon viittaavat nimitykset. Niihin lukeutuu myös vitsikkäistä nimistä suosituin, eli Sontasiioni. Muita ovat Sontalehti, Sontasanomat, Lanta Aviisi, Ulkohuussipaperi, Tunkioviesti ja Tunkionpohja.

Maaseudun oloilla irvailevia lempinimiä ovat muun muassa Maaseudun Menneisyys, Maaseudun Masennus, Maaseudun Toivottomuus, Masentava Tulevaisuus, Maaseudun Huono Tulevaisuus, Maaseudun Synkkä Tulevaisuus, Viikon Masennusannos, Maaseudun Kuolevaisuus, Maaseudun Tautisuus, Maaseudun Kaltevuus, Helsingin Tulevaisuus, Maaseudun Kurjuus, Maaseudun Uho ja Maaseudun Tuho.

Erilaiset synkkää tulevaisuutta povaavat lempinimitykset saattavat viitata siihen, että lehti raportoi säntillisesti maaseutua koettelevista ongelmista. Toisaalta kyse voi olla myös omissa nahoissa koetusta aikojen huononemista, sillä eräs tähän luokkaan kuuluva nimitys on Maaseudun Loistava Menneisyys.

Lehden sisältöjä kommentoivissa nimissä on edellisten vitsikkäiden nimitysten tavoin paljon irvailua. Nämä lempinimet vaikuttavat juontuvan ainakin osittaisesta tyytymättömyydestä lehden sisältöön, esimerkiksi kun lehteä nimitetään Maaseiskaksi.

Joukossa on myös keskenään vastakkaisilta vaikuttavat Kepun pää-äänenkannattaja ja Vihreä Lanka. Samanhenkinen vastinpari ovat Vihersanomat ja MTK:n Etulehti.

Maaseudun Tulevaisuuden suhde keskustapuolueeseen ja MTK:hon synnyttää muutaman muunkin sisältöperusteisen lempinimen, muun muassa Kepun Uutiset, Simonkadun Äänitorvi ja Kepupravda.

Pravdaan viittaavia nimityksiä on vastausten joukossa muutamia, edellä mainitun lisäksi Pienviljelijän Pravda tai pelkkä Pravda. Nimet viittaavat Neuvostoliiton kommunistipuolueen viralliseen lehteen, jonka nimi Pravda tarkoittaa venäjäksi totuutta.

Myös lehden hevos- ja ravisisällöt poikivat muutaman lempinimen: Hevosmiesten Tietotoimisto ja Hevosurheilu.

Lehteä toki kutsutaan myös vähemmän irvailevilla nimillä. Niistä ilmenee tietynlainen ylpeys MT:n lukijana olemisesta ja lehden sisältöjen pitäminen liki pyhänä tekstinä – toki pilke silmäkulmassa.

Näitä nimi ovat Isännän Raamattu, Raamattu, Sorretun Siipi, Maausko, Maakansa ja Meidän Lehti.

Maaseudun Tulevaisuudella on melkein sata lempinimeä: Sontasiioni, Meidän Lehti, Isännän Raamattu, Matukka ja muut voidaan jakaa kolmeen luokkaan

Lue lisää

Marjatta Väänänen (1923–2020) oli rohkea maaseudun elämän ja kulttuurin edistäjä

"Olemme Suomen merkittävin metsäalan uutistoimija" – Maaseudun Tulevaisuus edelleen Suomen toiseksi luetuin päivälehti

Valikoivaa journalismia

MT Metsä palkittiin journalistien Salli-palkinnolla – kurkkaa tekijöiden tervehdysvideo