Koneet & autot

Mistä kertoo jättiläistöpseli? Miksi suojatiellä menee pyörä? – Tällaisia ovat uudet liikennemerkit

Uusi tieliikennelaki tuo mukanaan viitisenkymmentä uutta liikennemerkkiä. Toiset merkit ovat kuitenkin uudempia kuin toiset.
Jukka Pasonen
Pyörätien jatkeesta kertova merkki muistuttaa vanhaa tuttua suojatien merkkiä.

Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki tuo muassaan myös uusia liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä.

Valtaosa muutoksista on pieniä, kuten keltaisen sulkuviivan muuttuminen valkoiseksi tai jalankulkijahahmojen yksinkertaistaminen, mutta mukana on myös kokonaan uusia liikennemerkkejä.

Yhteensä uusia merkkejä tulee viitisenkymmentä, mutta osassa niistä uutuus on vähäistä. Tällainen on esimerkiksi uusi kauriista varoittava merkki entisten hirvi- ja poromerkkien lisäksi.

Alle on koottu kymmenen merkkiä, jotka ovat kokonaan uusia tai merkittävästi muuttuneita.

Keskustaan osuvat uuden merkin avulla helpommin myös ne kuljettajat, jotka eivät ymmärrä Suomen kieltä. Merkillä on tarkoitus ilmaista suorin tai helpoin reitti kaupungin keskustaan.

Jukka Pasonen
Keskustaan ohjaava merkki muistuttaa lähinnä maalitaulua.

Pyöräkadun merkillä osoitetaan, että autoilijoiden on sovitettava vauhtinsa pyörille sopivaksi. Pyörakadut ovat muuten tavallisia katuja, jossa autot ja polkupyörät kulkevat samalla ajoväylällä.

Jukka Pasonen
Tällä kilvellä merkityillä kaduilla pyörät määräävät tahdin.

Mopoilun ja pyöräilyn kieltäviin merkkeihin on tullut selkeyden vuoksi nyt myös mopon kuva, vaikka myös aiemmat merkit koskivat mopoja. Vasemmanpuoleinen merkki kieltää näiden lisäksi myös jalankulun.

Jukka Pasonen
Mopo on päässyt mukaan kuvitukseen. Aiemmin pyörän kuva koski myös mopoja.

Ajokaistojen yhdistymismerkillä merkitään tilanne, jossa kahden kaistan liikenne liitetään yhteen.

Liittyviltä kaistoilta siirrytään jatkuvalle kaistalle niin sanotulla vetoketjumenetelmällä, eli vuorotellen kummaltakin kaistalta.

Jukka Pasonen
Uusi kaistojen yhdistymismerkki ohjaa ns. vetoketjumenetelmän käyttöön.

Nastarenkaiden käytön kieltäminen on niin ikään uusi tuttavuus. Merkkiä ei ole kuitenkaan tarkoitus käyttää maanteillä ollenkaan.

Jukka Pasonen
Nastarenkaiden käyttöä kieltävää merkkiä ei nähdä maantiellä ainakaan lähiaikoina.

Polttoaineenjakelun alamerkkeihin kuuluva merkki ohjaa sähköautoilijat jatkossa oikean töpselin äärelle. Vastaavanlainen merkki tulee myös kaasun ja vedyn tankkaajien tarpeisiin. Kaasusta kertoo kirjainyhdistelmä CNG ja vedystä H2.

Jukka Pasonen
Sähköauton latauspaikasta ilmoittava merkki ja lisäkilpi ovat virallisesti polttoaineenjakelun merkkien alalajeja.

Uusi tieliikennelaki tuo myös vähimmäisnopeutta ilmoittavan merkin. Merkin tarkoitus on rajata hitaita ajoneuvoja pois joiltain tieosuuksilta, eikä niinkään mahdollistaa liian hitaiden kuskien sakottamista. Oikeanpuoleinen merkki ilmoittaa vähimmäisnopeusalueen päättymisestä.

Jukka Pasonen
Tarpeen tullen alinopeudenkin saa alittaa.

Tieliikennelaki mahdollistaa myös pyöräilyn molempiin suuntiin muuten yksisuuntaisella kadulla.

Jos lisäkilpi sen sallii, voi polkupyörällä siis vastaisuudessa polkea yksisuuntaista katua myös "väärään" suuntaan.

Jukka Pasonen
Yksisuuntaisuus ei koske pyöriä, jos lisäkilpi niin määrittää.

Merkit uusiutuvat liikenteessä hitaasti sitä mukaa, kun vanhat merkit tulevat käyttöikänsä päähän.

Siirtymäaika on pääosin kymmenen vuotta, eli uudet ja vanhat merkit tulevat elämään pitkään rinnakkain.

Merkit, joissa uudistukset voivat johtaa väärinymmärryksiin, uusitaan muita nopeammin. Esimerkiksi jalankulun, pyöräilyn ja mopolla ajon kieltävät merkit vaihdetaan mahdollisimman pian.

Tiemerkinnöistä keltaiset sulkuviivat korvataan valkoisilla kahden vuoden kuluessa. Samassa ajassa on tehtävä myös merkinnät pyörätien jatkeesta.

Pyörätien jatke merkitään tiehen ainoastaan silloin, kun muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus pyörätiehen nähden.

Pyörätien jatkeesta kertova liikennemerkki voidaan asettaa ainoastaan rakenteellisesti korotetun pyörätienjatkeen yhteyteen. Merkki velvoittaa muita tiellä liikkujia väistämään jatkeen käyttäjiä.

Väistämisvelvoitteesta voidaan kertoa myös tuttuun tapaan kolmiolla tai stop-merkillä.

Jukka Pasonen
Pyörätien jatkeesta kertova merkki muistuttaa vanhaa tuttua suojatien merkkiä.

Vähäpäästöisen ajoneuvon lisäkilpi toimii kuten muutkin lisäkilvet. Kilvillä voidaan tarkentaa, millaisia ajoneuvoja vaikkapa pysäköintikielto koskee, tai ei koske.

Jukka Pasonen
Auton hiilidioksidipäästöt selviävät ajoneuvoliikennerekisteristä.
Lue lisää

Uutissuomalainen: Nopeusvalvontakameroista suuri osa kuukausia pimeänä – valtio menettämässä vähintään 12 miljoonan tulot

Pyöräilijä, älä unohda tätä varustetta – sen puuttuminen voi johtaa jopa 40 euron sakkoon

"En minä, mutta muut..." — Viidennes suomalaisista hermostuu liikenteessä melko usein

Korona aiheutti pyöräilybuumin ja se näkyy myyntipiikkinä tilastoissa