Kotimaa

Rasismi näkyy myös korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kohtelussa

Suomalaiset arvostavat korkeakoulutettuja valkoihoisia maahanmuuttajia muita maahanmuuttajia enemmän, ilmenee uudesta tutkimuksesta.
Heta-Linnea Kovanen
Myös korkeastikoulutetut tummaihoiset ovat kertoneet kohtavaansa rasismia arjessaan.

Suomalaiset ovat valmiita arvostamaan maahanmuuttajia, kunhan he tekevät töitä ja maksavat veroja. Tätä korostetaan varsinkin yhteiskunnallisessa ja poliittisessa puheessa.

Tuore Helsingin yliopiston Kaisu Koskelan väitöskirjatutkimus kertoo, että myös korkeasti koulutetut kansainvälisen työympäristön omaavat maahanmuuttajat altistuvat rodullistaville diskursseille, stereotypioille ja maahanmuutajiin kohdistuville asenteille arkielämässään.

"Jos maahanmuuttaja ei ole länsimaalainen ja valkoihoinen, he eivät tunne suomalaisilta tulevaa arvostusta jokapäiväisessä elämässään", sanoo Koskela.

Etnisyyden merkitys korostuu työpaikan ulkopuolisessa arkielämässä, jolloin maahanmuuttajien ammatti tai luokka-asema eivät ole tunnettuja. Esimerkiksi kadulla kävellessään monet länsimaiden ulkopuolelta tulevista korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista tuntevat, että heidän oletetaan olevan turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, ja heihin myös suhtaudutaan näin. Valtaväestö usein olettaa heidän olevan kouluttamattomia, alipalkattuja tai kulttuuriltaan sopeutumattomia.

Myöskään ne korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, jotka tulevat länsimaista, eivät aina koe, että heidät hyväksyttäisiin lähtökohtaisesti tasavertaisina tai täysinä jäseninä suomalaiseen yhteiskuntaan.

"Heidän sopeutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan on jatkuvaa prosessia suomalaisten maahanmuuttajiin kohdistuvien asenteiden ja heidän oman ymmärryksensä välillä siitä, mikä on heidän arvonsa osana kansainvälistyvää yhteiskuntaa", Koskela täsmentää.

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat tuntevat, ettei heitä kohdata yksilöinä, vaan oman kulttuurinsa stereotyyppisinä edustajina.

"Oikean integraation mahdollisuus tästä lähtökohdasta katsottuna on pieni. Siksi he usein etsivät kuuluvuuden tunnetta ’kansainvälisestä rinnakkaisyhteiskunnasta’ Suomessa, joka koostuu muista korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista ja kansainvälistyneistä suomalaisista", Koskela toteaa.

Lue lisää

Suomalaisten tietämys ilmastonmuutoksesta vaihtelee – politiikassa toisaalla ilmastoasioita vähätellään, toisaalla ylikorostetaan

Jenkki Euroopassa

Tutkimus: Kavereiden puute tärkeä syy nuorten miesten vähäiseen liikuntaan

Ilmastonmuutos on todennäköisesti lyhentänyt ja aikaistanut lintujen pesimäkausia Suomessa – "Kilpailu ravinnosta voi kiristyä, jos suurempi joukko lintuja pesii samanaikaisesti"