Kotimaa

Kysely: Uuteen yksityistielakiin ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta päätösten muutoksenhaku kaihertaa: "Lainvastaisistakaan päätöksistä ei tohdita enää hakea muutosta kuluriskin vuoksi"

Tiekuntien kokousmenettelyjen nykyaikaisuus ja etäosallistumisen mahdollisuus saivat kiitosta Suomen Tieyhdistyksen ja MTK:n tekemässä kyselyssä.
Johannes Tervo
Uuden yksityistielain toimivuutta selvitettiin kyselyllä.

Suomen Tieyhdistyksen ja MTK:n tekemän kyselyn mukaan pari vuotta voimassa olleeseen yksityistielakiin ollaan pääosin tyytyväisiä. Erityisesti tiekuntien kokousmenettelyjen nykyaikaisuus ja etäosallistumisen mahdollisuus saivat kiitosta.

Sen sijaan kyselyyn vastanneiden murskaenemmistö piti ongelmana kokouspäätösten muutoksenhakua, joka tehdään käräjäoikeudelle. Riskiä joutua korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut pidettiin täysin kestämättömänä suhteessa intressin suuruuteen ja tiekunnan muun toiminnan budjettiin. Vastaajat ehdottivat muun muassa Maanmittauslaitosta muutoksenhakuelimeksi ja merkittävä osa vaati vanhoja kunnallisia tielautakuntia takaisin.

"Osalle tiekuntia on vahvistunut junttaporukoiden asema, kun lainvastaisistakaan päätöksistä ei tohdita enää hakea muutosta kuluriskin vuoksi", sanoo johtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä.

Takalammin mukaan väärille jengoille lähteneen hallinnon palauttaminen oikeaan järjestykseen on usein erittäin työläs ja henkisiä voimavaroja vaativa savotta.

Tiekunnan ulkopuoliset tienkäyttäjät kirvoittivat myös paljon kommentteja. Erityisesti läpiajettavat tiet ovat ongelma.

Kunnallisen joukkoliikenteen reititys yksityisteille ilman tiekunnan kanssa sopimista on suuri haitta, muistuttaa Takalammi. Säännöllinen linja-autoliikenne kuluttaa teitä ja asettaa kunnossapidolle huomattavan korkean vaatimustason.

Maa- ja metsätalouden harjoittajat nostivat esiin tiekuntien arvonlisäveron vähennysoikeuden puuttumisen. Metsänomistajat ja maataloustuottajat kokevat sen erittäin epätasa-arvoiseksi, kun kyse on kuitenkin alvilliseen elinkeinoon liittyvistä kuluista.

"Vuositasolla kyse on kyse parista kymmenestä miljoonasta eurosta", laskeskelee elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta.

Kyselyyn vastasi 925 yksityistieasioista kiinnostunutta henkilöä.

Lue lisää

"Suojeluvaatimuksissa mikään ei tunnu riittävän – ensin vaaditaan viittä, sitten kymmentä ja seuraavaksi 30 prosenttia", MTK:n uusi metsäjohtaja ihmettelee

Uskaltaako metsänomistaja lisätä lahopuun määrää, jos siitä seuraa metsän käytön rajoituksia?

EU:n lisääntyvä metsäpäsmäröinti huolettaa metsänomistajia

Ruokavienti ottaa askeleen