Hengähdyspaikka: Kosketus kantaa

Toki Hengen tai Sanan koskettamisella tarkoitetaan jotain muuta, kuin kouriintuntuvaa kosketusta.