Seurakunnissa on noussut esille huoli maatalousyrittäjien toimeentulosta ‒ tuottajista on tullut diakoniassa uusi kohderyhmä

Kirkolla ei ole Nato-kantaa. ”Päätösvalta asiassa kuuluu maamme valtiojohdolle”, todetaan piispa Seppo Häkkisen lausunnossa valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksista.
Kriisitilanteissa Suomen evankelis-luterilainen kirkko on viranomaistoimija, ja se huolehtii perustehtävänsä toteuttamisesta kaikissa olosuhteissa. Kirkolla on kyky toimia kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoisen avun suunnittelijana, organisoijana ja kanavoijana.
Kriisitilanteissa Suomen evankelis-luterilainen kirkko on viranomaistoimija, ja se huolehtii perustehtävänsä toteuttamisesta kaikissa olosuhteissa. Kirkolla on kyky toimia kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoisen avun suunnittelijana, organisoijana ja kanavoijana.  Kuva: Johannes Tervo

Lue lisää