Lainsäätäjä unohti järvimalmin: ”Hyödynnettävän mineraalin tulee olla kalliossa kiinni, mutta näin ei järvimalmin kohdalla ole”

Millä ehdoilla järvimalmia voisi nykyään hyödyntää, siihen voimassa oleva kaivoslaki ei anna vastausta.
Tilaajalle
Rautaruukit valtasivat 1800-luvulla käyttöönsä kymmeniä malmijärviä. Nykyinen kaivoslaki ei tunnista enää järvimalmia.