Kolmannes viljelijöistä luopui painetuista tukioppaista

Kolmannes tänä keväänä maataloustukia hakeneista viljelijöistä ei enää tilannut ensi kevään painettuja tukioppaita ja -lomakkeita postitse. Testikäyttäjillä osuus oli suurempi.