Kotimaisten kotisirkkojen kakasta valmistetaan lannoitetta kasveille

Elintarvikevirasto laati kansalliset ohjeet uuden lannoiteraaka-aineen käytöstä.
Kuivattuja kotisirkkoja.