Maatalouden tuotantorakennuksille voi nyt hakea kiinteistöverotukea, jos ehdot täyttyvät

Tuki koskee ainoastaan maatalouden tuotantorakennuksia – ei maapohjaa eikä metsätalouden tuotantorakennuksia.
Kiinteistöverotuki koskee ainoastaan maatalouden tuotantorakennuksia – ei maapohjaa eikä metsätalouden tuotantorakennuksia.