Viljelijät havittelevat hiilensidonnasta tiloille kannattavaa bisnestä – Atrian tuottajaosuuskunnat perustivat oman yhtiön

Kompensointitapoja pilotoidaan noin kymmenellä tilalla eri puolilla Suomea kasvukaudella 2023.
Viljelijätaustaisen omistusrakenne mahdollistaa Maanvaalija Oy:n toimitusjohtaja Risto Lahden mukaan sen, että suurin hyöty hiilensidonnasta päätyy toimenpiteen toteuttavalle viljelijälle ja metsänomistajalle.