FAO: 90 prosenttia pintamaasta vaarassa heikentyä vuoteen 2050 mennessä – vuosikymmenen työ maaperän kunnon eteen on jo alkanut tuottaa tulosta

Eroosio kuluttaa valtavia määriä maata kaiken aikaa. Sitä voi ehkäistä maaperän kuntoa parantavilla toimenpiteillä.
Maaperän kunto vaikuttaa ekosysteemeihin, ilmastoon ja ruuantuotantoon.