Elyjen säästöt uhkaavat tukien maksamista ajallaan

Mikäli elykeskuksille asetetut säästötavoitteet toteutuvat Mavissa pelätyssä laajudessa, tukien maksatukset ajallaan joulukuun alussa ovat vaarassa.