Iso muutos: Valioryhmä siirtyy maidon hankinnassa sopimustuotantoon – jokainen osuuskunta päättää itse, miten sopimusmäärät osuuskunnan sisällä jaetaan - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Iso muutos: Valioryhmä siirtyy maidon hankinnassa sopimustuotantoon – jokainen osuuskunta päättää itse, miten sopimusmäärät osuuskunnan sisällä jaetaan

Esimerkiksi Maitosuomi jakaa kullekin tilalle oman sopimusmäärän, jonka puitteissa toteutetaan kolmihintamallia.
Sanne Katainen
Täysin vapaan tuotannon aika on Valioryhmässä ohi.

Valioryhmä siirtyy maidon hankinnassa sopimustuotantoon tämän vuoden aikana. Vaikutukset tiloille alkavat näkyä ensi vuoden alussa.

Valio on jo tehnyt hankintaosuuskuntien kanssa sopimukset Valion vastaanottaman raakamaidon määristä lähivuosille. Määrät on aluksi sovittu kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Miten mallia osuuskuntien sisällä toteutetaan, on jokaisen osuuskunnan omien päätösten varassa.

Valion suurimman omistajaosuuskunnan Maitosuomen toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen kommentoi uutta mallia oman osuuskuntansa näkövinkkelistä.

Mallin toteutuksen yksityiskohdista päätetään vasta myöhemmin tänä vuonna, mutta Lukkarinen havainnollistaa mallia esimerkin avulla.

Hän valitsee esimerkiksi tilan, joka lähettää maitoa meijeriin 600 000 litraa vuodessa.

Jos Valioryhmän maitomäärää on tarpeen rajoittaa, kuten tällä hetkellä on, A-hintaa voitaisiin maksaa esimerkiksi 95 prosentille tilan sopimusmäärästä eli 570 000 litralle.

B-hintaa maksettaisiin maitomäärälle välillä 95–100 prosenttia sopimusmäärästä eli kyseisen tilan kohdalla välillä 570 000–600 000 litraa. Sen yli menevä maito olisi C-hintaista.

Hintasuhteista ei vielä ole mitään päätöksiä, mutta A-hinta voisi olla esimerkiksi nykyinen hinta, B-hinta puolet siitä ja C-hinta puolet B-hinnasta, Lukkarinen hahmottelee.

Jos taas maidontuotantoa ei olisi tarpeen rajoittaa, A- ja B-hinta saattaisivat olla samansuuruiset eli käytännössä puhuttaisiin kaksihintamallista.

Malli siis elää markkinoiden ja Valion jalostuskapasiteetin mukaan.

Maitosuomi jakaa sopimusmäärät tiloille tämän vuoden aikana.

Peruslähtökohta on, että vuosista 2017, 18 ja 19 valitaan se, jolloin tilan meijeriin lähetetty maitomäärä oli suurin, Lukkarinen kertoo.

Hiljattain tehdyt ja meneillään olevat, maitomäärää lisänneet tai lisäävät investoinnit otetaan sopimusmäärien jaossa huomioon.

Sen sijaan vasta suunnittelupöydällä oleville laajennuksille Maitosuomi ei tällä hetkellä pysty myöntämään lisämäärää. Niiden tarpeet otetaan huomioon myöhemmin, jos lopettavien tilojen sopimusmääristä syntyy osuuskunnalle pelivaraa.

"Sille on nyt laadittava pelisäännöt, millä perusteilla jakoa jatkossa tehdään", Lukkarinen toteaa.

Lukkarinen toteaa, että siirtyminen täysin vapaasta tuotannosta sopimusmalliin on iso askel ja aiheuttaa monelle pelkoja.

Tavoitteena on, ettei kukaan joutuisi tämän takia ahdinkoon, hän vakuuttaa. Tuottajien kommentteja luvataan kuunnella herkällä korvalla.

Sopimusmallin tarkoituksena on saada tuotanto, kysyntä ja jalostuskapasiteetti keskenään hyvin ennakoitavaan tasapainoon, Lukkarinen toteaa.

Tällä hetkellä Valion käsittelemä maitomäärä on niin suuri, että joidenkin lisäarvotuotteiden valmistusta on pakko rajoittaa, vaikka kysyntää olisi. Lisäarvotuotteet ovat asiakkaan tarpeen mukaan valmistettuja maitojauheita, esimerkiksi aivan tiettyyn makeiseen tai vauvanruokaan räätälöityä maitojauhetta.

Lisäarvojauheista saa hyvää hintaa, mutta niiden teko on vaativaa. Se esimerkiksi vie enemmän kuivatuskapasiteettia kuin tavallisen maitojauheen.

Käytännössä kyse on kiintiömallista, mutta Lukkarinen ei halua käyttää sitä sanaa. Se vie hänen mukaansa ajatukset väärille raiteille eli EU:ssa aikanaan noudatettuun kiintiömalliin.

Sen jälkeen kun EU-malli purettiin, meijerialalla on noussut vilkas keskustelu korvaavan järjestelmän tarpeesta. Osa Euroopan meijeriyrityksistä on jo ottanut omia malleja käyttöön ja moni suunnittelee niitä, Lukkarinen toteaa.

Maitosuomi on Valion suurin omistajaosuuskunta. Sillä on noin 2 400 omistajatilaa. Sen toiminta-alue ulottuu Pohjanlahdelta itärajalle ja Pohjois-Pohjanmaalta Pohjois-Hämeeseen. Maitoa keräillään 117 kunnan alueelta. Alueella on seitsemän Valion tuotantolaitosta.

Lue lisää

Valion tuottajahinnoittelun uudistus on poikinut osuuskuntiin paljon yhteydenottoja

Osuuskuntien hallitukset päättävät valiolaisten tilojen sopimusmäärät ja tuottajahinnat – määrät jo tiedossa, hinnat ratkeavat syksyllä

Maitosuomen fuusio on sujunut johtoportaan mukaan jopa yllättävän vaivattomasti — nyt Valion suurinta osuuskuntaa työllistää sopimushankintaan siirtyminen

Antibioottijäämä maidossa voi johtaa ikäviin seurauksiin – pahimmillaan joudutaan hävittämään kerralla 100 000–200 000 litraa maitoa