MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Maatalous

Katainen kysyi valkoposkihanhen suojelusta – metsästyksen sijaan EU-komissio kehottaa ratkomaan ristiriitoja hanhien hallinnan foorumilla

Kataisen saama vastaus tukee maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) linjaa kansallisten metsästyslupien lisäämisestä.
Kari Salonen

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) jätti toukokuussa Euroopan unionin komissiolle kirjallisen kysymyksen valkoposkihanhista ja EU:n lintudirektiivistä, jonka mukaan valkoposkihanhi on suojeltava laji.

Valkoposkihanhien kanta on runsastunut jo pitkään ja hanhet aiheuttavat vuosittain pitkälti yli miljoonan euron vahingot suomalaisille maatiloille.

Komissio ei ole valmis muuttamaan luokittelua. Vastauksen perusteluna todetaan, että vaikka kanta on kasvanut merkittävästi, sen alkuperäinen elinympäristö on heikentynyt. Tämän vuoksi valkoposkihanhien sisällyttämien lintudirektiivin liitteeseen I on komission mukaan edelleen perusteltua. Komission vastauksen mukaan hanhien aiheuttamien vahinkojen ja muiden etujen välisiin ristiriitoihin voidaan puuttua parhaiten käyttämällä direktiivin poikkeusjärjestelmää. Näin toimivat monet EU:n jäsenvaltiot.

EU:n komissio tarjoaa ratkaisuksi myös osallistumista eurooppalaiseen hanhien hallintaa käsittelevään foorumiin, joka voi auttaa ratkaisemaan ristiriitoja kansallisella tasolla kansainvälisen yhteistyön avulla.

Katainen pitää saamiaan perusteluja osittain ontuvina ja toteaa, että "foorumeihin osallistuminen" ei vähennä vahvassa kasvussa olevaa lintukantaa. Vastaus tuo kuitenkin tukea maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) linjalle kansallisten metsästyslupien lisäämisestä.

"Pidemmällä aikavälillä direktiiviin on saatava muutos, niin että valkoposkihanhen uhanalainen status poistetaan", Katainen toteaa sähköpostitse.

Lue lisää

Ruuan tuotannon turvaaminen tärkeintä

Järjestö: Heidi Hautala, Nils Torvalds ja Elsi Katainen poliittisesti vaikutusvaltaisimmat suomalaismepit

Teuvo Hakkarainen europarlamentin metsä-äänestyksestä: "Annettiin periksi luontoarvoja ja suojelua tavoitteleville vihreille ja vasemmistolle"

Suomalaiset mepit iloitsivat puurakentamisen mainitsemisesta EU:n tulevaisuuspuheessa: "Hyvä, ettei puuta nähdä vain nieluna"