Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Saksaan saattaa sekoittaa merkittävästi maailman lihamarkkinoita - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Saksaan saattaa sekoittaa merkittävästi maailman lihamarkkinoita

Saksa on Euroopan toiseksi suurin sianlihan viejä Kiinaan. Saksan maatalousministeri neuvotteli kiinalaisten kanssa jo yöllä viennin jatkosta.
Petteri Kivimäki
Afrikkalaisen sikaruton leviämistä Saksaan on osattu odottaa ja maa on valmistautunut saksalaisella perusteellisuudella taudin tuloon. Sähköaidat vedettiin välittömästi löytöpaikan ympärille ja kulkurajoitukset alueella tulivat voimaan. Lähiseudun maissipellot voivat jäädä korjaamatta.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt Saksaan. Puolan rajan läheltä löytyneestä kuolleesta villisiasta todettiin tartunta. Saksan maatalousministeri Julia Klöckner vahvisti asian torstaina aamupäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ministeriö kertoi ensimmäisestä sikaruttoepäilystä jo keskiviikkona illalla. Samalla alkoi spekulointi siitä, miten sikaruton leviäminen Saksaan vaikuttaa lihamarkkinoihin Saksassa ja koko Euroopassa. Vaikutukset voivat olla merkittäviä.

Villisian ruho löydettiin muutaman kilometrin päässä Saksan ja Puolan rajalta Spree-Neisse-alueelta. Kuolleesta eläimestä otettu näyte tutkittiin yön aikana Friedrich Löffler -instituutissa.

Sikaruttotilanne on vakava Puolassa, ja Saksa on rakentanut aitoja maiden rajalle estääkseen taudin pääsyn maahan. Viime viikolla tautia löytyi kahdesta tuotantosikalasta Saksan rajan lähellä ja useista villisioista.

Klöcknerin mukaan viranomaiset ovat eristäneet löytöpaikan ympäristön sähköaidalla, millä pyritään estämään taudin leviämistä.

Koko Brandenburgin osavaltio eristetään, eikä sianlihaa ole lupa viedä alueelta. Taudin löytymispaikan lähiseudulla liikkumista rajoitetaan.

Löytöpaikka on metsäistä aluetta eikä lähellä ole tuotantosikaloita. Lähialue on ympäröity sähköaidalla ja kulkemista on rajoitettu tiukasti kolmen kilometrin säteellä. Lievempiä kulkurajoituksia on 10–15 kilometrin säteellä.

Viruksen leviämistä ollaan valmiita rajoittamaan järeillä toimilla. Jos lähiseudun pelloilla havaitaan villisikalaumoja esimerkiksi maissipellossa, sadon korjaaminen saatetaan kieltää. Eläimiä ei silloin häiritä, eivätkä ne lähde vaeltamaan, torstain tiedotustilaisuudessa kerrottiin.

Jos tauti pääsee tuotantosikalaan, kaikki eläimet tuhotaan välittömästi ja ympärille perustetaan suoja-alue.

Viranomaiset harmittelivat sitä, että kaksi kriisiä osuu päällekkäin. Henkilökuntaa jouduttiin etenkin koronakriisin alkuvaiheessa keskittämään koronatutkimuksiin, mikä vaikutti myös sikaruton seurantaan. Nyt tilanne on palautumassa normaaliksi.

Taudin löytyminen on joka tapauksessa vakava isku Saksan sianlihantuotannolle, ja vaikutukset voivat olla merkittäviä koko Euroopassa ja myös maailmanmarkkinoilla,

Kiinan kaltaiset kolmannet maat saattavat lopettaa sianlihan tuonnin, koska Saksalla ei silloin olisi enää taudista vapaata statusta.

Klöckner korosti useita kertoja, että kyse on vain yhdestä villisiasta ja vain yhdestä osavaltiosta, Brandenburgista, ei koko Saksasta. Saksa pyrkii siihen, ettei koko maata julisteta tautialueeksi, vaan vain Brandenburgin alue.

Saksa on Euroopan toiseksi suurin lihan viejä Kiinaan, ja saksalaiset ovat neuvotelleet kiinalaisten kanssa alueellistamisesta. Ministeriö neuvotteli kiinalaisten kanssa jo yöllä.

Sikaruton leviämisriski on ollut tiedossa, ja Saksa on varautunut taudin tuloon. Kyseinen alue voidaan eristää, ja muilla alueilla tuotantoa ja vientiä voitaisiin jatkaa kuten ennenkin. Puolan rajalla on 120 kilometriä sähköaitaa.

Klöckner lähetti viestiä myös EU-komission suuntaan. Hän odottaa EU:n ottavat asiassa tähänastista isomman roolin niin, että lihan vienti Saksasta voisi jatkua.

Jos Saksan sianlihan vienti vaarantuu ASF:n löytymisen takia, se sekoittaisi pahoin EU:n sianlihan sisämarkkinat, arvioi asiamies Mari Lukkariniemi MTK:sta.

Belgiassa löytyi syksyllä 2018 sitten tautia villisioista, ja sianlihan vienti EU:n ulkopuolelle loppui välittömästi. Samalla sianlihan tuottajahinnat romahtivat, Lukkariniemi sanoo.

Taudin leviäminen Saksaan on ollut asiantuntijapiireissä vain ajan kysymys. Tautipaine Puolan puolella on ollut iso, ja viime aikoina tilanne on vain pahentunut.

Villisiat vieroittavat porsaat alkusyksyllä, ja silloin eläimet ovat liikkeellä. Syksy on todennäköisiin hetki taudin leviämiselle, Lukkariniemi kertoo.

Lue myös:

Atrian Juha Gröhn Saksan ASF-löydöksestä: "Kun sianlihan maailmanlaajuisessa markkinassa on jossain häiriö, se ei ole hyvä kellekään"

Koronaepidemia romahduttanut villisikojen metsästysmäärät – MTK huolissaan Suomea lähestyvästä ASF-riskistä

Jukka Pasonen
Eurooppa ei ole päässyt niskan päälle ASF:n rajoittamisessa. Tartuntoja on todettu tänä vuonna enemmän kuin koskaan.

Lakisääteisesti vastustettava

 • Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviävä sikojen, villisikojen ja minisikojen tauti.
 • ASF-virus tarttuu sikojen hengitysteiden ja suun kautta. Tautiin ei ole rokotetta eikä hoitokeinoja.
 • Leviää muun muassa tartunnan saaneen eläimen lihan ja siitä valmistettujen tuotteiden tai metsästysmuistojen välityksellä sekä rehuissa, kuivikkeissa ja kuljetusvälineiden mukana.
 • Ei tartu ihmisiin edes sairastuneen sian lihaa syömällä.
 • Suomessa ei ole todettu ASF:ää. Taudin leviämien tänne on kymmenien miljoonien eurojen uhka kotimaiselle sikataloudelle ja lihateollisuudelle.
 • Sikalan sikaruttoepäilystä on heti ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.
 • Jos tauti todetaan sioissa, Ruokavirasto määrää siat lopetettavaksi, ruhot hävitettäväksi ja tilan desinfioitavaksi.
 • Ruokavirasto perustaa ASF-tilan ympärille rajoitusvyöhykkeen, joka jaetaan kahteen osaan: suoja- ja valvontavyöhykkeeseen.
 • Jos tartunta on villisioissa, Ruokavirasto perustaa löytöpaikan ympärille tartunta-alueen ja rajoitusvyöhykkeitä. Tällaisella alueella rajoitetaan muun muassa sikateurastamoiden toimintaan sekä metsästystä.
 • EU-säädösten mukaan sianlihan tai sitä sisältävien tuotteiden vienti on kielletty ASF-rajoitusvyöhykkeeltä.
 • Lisää tietoa afrikkalaisesta sikarutosta Ruokaviraston verkkosivuilla ja Eläinten terveys ry:n verkkosivuilla

Lue lisää

Markkinakatsaus: Maidontuotannon niukentuminen Euroopassa on korottanut hintoja

Afrikkalainen sikarutto leviää Saksassa – viisi uutta löydöstä varmistettu ja lisää tutkitaan

Keskustan kansanedustaja vaatii sianlihantuonnin lopettamista afrikkalaisen sikaruton vaivaamista maista

Saksalainen tuottajajärjestö: Puolan rajalle ei enää myönnetä vakuutuksia afrikkalaisen sikaruton varalle