Maatalous

Valkoposkilupien käsittely kestää tänä keväänä tavallista pitempään – vielä ei ole tehty yhtään päätöstä, vaikka ensimmäiset hakemukset on jätetty joulukuussa

Ympäristöministeriön kansliapäällikön mukaan hanhinyrkin raportin toimet ovat edenneet suunnitellusti.
Lari Lievonen
Juhani Damski kertoo, että vuoteen 2019 asti valkoposkihanhia koskevia poikkeuslupahakemuksia tuli ely-keskukseen vuosittain alle kymmenen ja vuonna 2020 hakemuksia tuli 500.

Valkoposkihanhia koskevia poikkeuslupapäätöksiä ei ole tehty Varsinais-Suomen ely-keskuksessa vielä yhtään tälle keväälle.

Valkoposkia koskevia hakemuksia on tällä hetkellä vireillä yhteensä 55 kappaletta, kertoo ylitarkastaja Maria Westerman Varsinais-Suomen elystä.

"Valkoposkihanhien lisäksi käsittelemme myös muita rauhoitettuja lajeja koskevia poikkeuslupahakemuksia. Kaikkia vireillä olevia hakemuksia ei todennäköisesti ehditä käsitellä ennen kevätmuuttokautta johtuen hakemusten määrästä."

Viime keväänä hakemusten käsittelyaika oli 3,7 kuukautta.

Eräs poikkeuslupaa hakenut viljelijä kertoi MT:lle olleensa yhteydessä ely-keskukseen käsittelyajoista. Hän on jättänyt oman hakemuksensa joulukuussa, kolme kuukautta sitten. Hän sai ely-keskukselta tiedon, jonka mukaan hakemuksen käsittelyaika on noin viisi kuukautta.

Ympäristöministeriön (YM) kansliapäällikkö Juhani Damski vahvistaa, että poikkeuslupien käsittelyajat tulevat olemaan pitempiä kuin syksyllä.

"Syysmuuton aikaan valkoposkia koskevat luvat priorisoitiin kiireisinä ja muut luvat jätettiin käsittelemättä. Alkuvuodesta ely-keskus ei ole voinut jättää viime syksyn tavoin muita töitä odottamaan."

Damskin mukaan vireillä olevista 55 lupahakemuksesta 30 on sellaisia, joiden hakijat ovat jo mukana aikaisemmissa lupahakemuksissa tai jo myönnetyissä poikkeusluvissa.

"Valkoposkihanhipoikkeuksia haetaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Kiireellisintä on käsitellä hakemukset niiden viljelijöiden osalta, joilla ei ole olemassa voimassa olevaa lupaa."

Damskin mukaan Varsinais-Suomen ely-keskukselle on myönnetty lisäresursseina yksi henkilötyövuosi. "Ely-keskuksen hakemuksesta myönnetään tarvittavat lisäresurssit."

Virkamiesryhmä, joka seuraa valkoposkihanhiraportin toimeenpanoa on kokoontunut kahdesti. "Hanhinyrkin raportin toimet ovat edenneet suunnitellusti", sanoo Damski.

Lue lisää aiheesta:

Valkoposkien varalle on vireillä niin paljon poikkeuslupahakemuksia, että niitä ei välttämättä ehditä käsitellä ennen kevättä

Valmistelut hanhipeltojen perustamiseksi alkoivat – "Erillistä korvausta hankkeen kohteille ei voida maksaa, sillä korvausten säädösperusta selvitettävä ensin"

Lue lisää

Valkoposkihanhien ampuminen ei ole metsästystä – maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa ei tarvita, vain poikkeusluvan saaneen viljelijän lupa

Luonnonsuojelijat aikovat valittaa valkoposkihanhien ampumiseen myönnetyistä poikkeusluvista

Valkoposkihanhien häirintälupia on myönnetty kattavasti – häirintä ei vain enää tehoa

Valkoposkihanhien häirintää rajoitettiin – suuri hakemusmäärä pakotti aluerajauksiin, jotta linnuilla on myös häiriöttömiä levähdysalueita