Euroopan komissio toivoo hiiliviljelydatan kannustavan maanomistajia ympäristöystävällisempään maatalouteen

Hiiliviljely tarkoittaa viljelystoimenpiteitä, jotka vähentävät maatalouden kasvihuonepäästöjä tai lisäävät hiilen varastoitumista maaperään.
Yhteisen maatalouspolitiikan ympäristöhankkeet ovat lupaava keino hiiliviljelyn rahoittamiseen ja laajentamiseen.