”Lahopuita ei voi jättää harvennuksissa, sillä vuosien kuluessa juuri noihin puihin liito-oravat pesivät ja estävät hakkuut myöhemmin” – liito-oravan tiukka suojelu jakaa mielipiteitä

Valtaosa verkkokyselyyn vastanneista höllentäisi liito-oravan tiukkaa suojelua.
Liito-orava tarvitsee pesintään ja ravinnoksi erityisesti haapaa mutta myös muita lehtipuita.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.