MT Metsä

Metsäteollisuus pitää hyvänä hiilinielupäätöstä – tavoite silti erittäin kunnianhimoinen

Myös Suomessa joudutaan tekemään merkittäviä toimenpiteitä, jotta vuoden 2030 nielutavoite saavutetaan.
Metsien kestävällä hoidolla edistetään sekä metsien terveyttä että puuston kasvua.