MT Metsä

Teollisuuspuun hakkuut uuteen ennätykseen – suurin osa puusta yksityismetsistä

Vuonna 2017 suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savon, Keski-Suomen sekä Pohjois-Savon maakuntien alueilta.
Teollisuuspuun hakkuista oli vuonna 2017 tukkipuuta 27,2 ja kuitupuuta 35,7 miljoonaa kuutiometriä.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärien kasvun myötä teollisuuspuun hakkuut saavuttivat vuonna 2017 uuden tilastoennätyksen, 62,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä kasvoi vuodentakaisesta viisi prosenttia kuitupuun määrän jäädessä edellisvuoden tasolle.

”Hakkuumäärä oli 1,1 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia edellisvuotista suurempi ja 17 prosenttia suurempi kuin edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvo”, kertoo yliaktuaari Elina Mäki-Simola Luonnonvarakeskuksesta.

Teollisuuden käyttöön tuotiin myös ulkomaista raakapuuta. Tuotu määrä, 8,2 miljoonaa kuutiometriä, oli 12 prosenttia edellisvuotista pienempi.

Suurin osa teollisuuden käyttöön ja vientiin menneestä kotimaisesta puusta kertyi yksityismetsistä, joista hakattiin puuta kaikkiaan 51,7 miljoonaa kuutiometriä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

”Yksityismetsien pystykaupoista kertyi puuta 44,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Hankintakauppapuun määrä puolestaan supistui 13 prosenttia vajaaseen kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin”, Mäki-Simola jatkaa.

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtionmetsistä hakattiin raakapuuta teollisuuden käyttöön yhteensä 11,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista suurempi.

Vuonna 2017 suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savon, Keski-Suomen sekä Pohjois-Savon maakuntien alueilta. Etelä-Savosta hakattiin 7 miljoonaa kuutiometriä teollisuuspuuta, Keski-Suomesta 6,4 ja Pohjois-Savosta 6,2 miljoonaa kuutiometriä.

Teollisuuspuun hakkuista oli tukkipuuta 27,2 ja kuitupuuta 35,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä nousi edellisvuodesta viisi prosenttia ja kuitupuun määrä oli likimain samansuuruinen kuin vuonna 2016.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Teollisuuspuun ohella hakkuutilastoon kertyi 5,1 miljoonaa kuutiometriä erilaisia energiapuulajeja. Tästä määrästä 2,7 miljoonaa kuutiometriä oli karsittua rankaa ja kokopuuta. Muusta kuin runkopuusta, eli kannoista ja latvusmassasta, kertyi energiapuuta yhteensä 2,4 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.