MT Metsä

Metsien tärkeiden elinympäristöjen suositusta päivitettiin ‒ koskee entistä laajemmin pienvesien rantoja ja jyrkänteiden alusmetsiä

Suosituksessa on huomioitu metsälaista saadut tuomioistuinten päätökset ja vakiintuneet tulkinnat. Edellisen kerran suositusta päivitettiin vuonna 2018.
Tilaajalle
Tulkintasuositukseen on lisätty lampien välittömät lähiympäristöt, joita aiemmassa versiossa oli käsitelty hyvin vähän. Tämä lampi löytyy Hytermänsaaresta Kerimäeltä.
Tulkintasuositukseen on lisätty lampien välittömät lähiympäristöt, joita aiemmassa versiossa oli käsitelty hyvin vähän. Tämä lampi löytyy Hytermänsaaresta Kerimäeltä. Kuva: Saara Lavi

Lue lisää