WWF pitää komission esityksiä monimuotoisuudesta ja ruuantuotannon kestävyydestä "käänteentekevinä" – "helpottaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

WWF pitää komission esityksiä monimuotoisuudesta ja ruuantuotannon kestävyydestä "käänteentekevinä" – "helpottaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista"

Järjestö perää Suomessa lisää aktiivisia ennallistamis- ja hoitotoimia soiden, kosteikkojen, virtavesien, rantojen ja lehtojen lajiston turvaamiseksi.
Maria Miklas
WWF perää EU:n komission monimuotoisuusstrategiaan vedoten lisää toimia muun muassa lehtojen ennallistamiseksi.

Ympäristöjärjestö WWF kehuu EU-komission keskiviikkona julkistamaa monimuotoisuusstrategiaa lähes vuolaasti.

”Komission luonnon ennallistamiselle asettamat tavoitteet ovat yksi strategian ehdottomia saavutuksia. Luonnon ekosysteemien ennallistaminen ei pelkästään auta ratkaisemaan ekologista kriisiä, vaan helpottaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen haittojen vähentämistä", toteaa WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen tiedotteessa.

Kiitosta saavat esitys maa- ja merialueiden suojelupinta-alan kasvattamisesta 30 prosenttiin ja Euroopan vanhojen metsien tiukasta suojelusta. Ne ovat Luukkosen mukaan yhdessä heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamisen kanssa "ehdoton edellytys luontokriisin pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi”.

Tulkinta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta on päinvastainen kuin MTK:lla, jonka puheenjohtaja Juha Marttila pitää komission esityksiä "lahjana fossiilitaloudelle ja iskuna ilmastotavoitteille".

WWF viittaa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen viime viikolla julkistamaan yhteisselvitykseen, jonka mukaan monimuotoisuuden suojelussa on parannettavaa pelloilla ja metsissä.

Luukkosen mukaan Suomessa tarvitaan siksi suojelualueverkoston "merkittävää ja pikaista laajentamista maantieteellisesti kattavaksi ja luontotyyppien osalta edustavaksi".

"Aktiivisia ennallistamis- ja hoitotoimenpiteitä pitää merkittävästi lisätä soiden, kosteikkojen, virtavesien, rantojen ja lehtojen lajiston turvaamiseksi", tiedotteessa esitetään.

Järjestön tiedote keskittyy kommentoimaan monimuotoisuusstrategiaa, mutta EU:n keskiviikkona julkistaman pellolta pöytään -maatalousstrategian se mainitsee vain tiedotteen alussa.

Aiheesta lisää:

EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"

EU-komissio täräyttää maataloudelle suuria tavoitteita: kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttöä leikataan ja antibioottien myyntiä vähennetään kovalla kädellä

MTK:n Marttila arvostelee komission suojelusuunnitelmia: "Lahja fossiilitaloudelle ja isku ilmastotavoitteille"

Lue lisää

Päijänteen ainutlaatuisia maisemia ei saa pilata tuulivoimaloilla

Realismia maatalouden uusille sääntelyhankkeille

EU:n tavoitteet monimuotoisuudesta saavat sekä huutia että kiitosta: "Esitys turvemaiden suojelemiseksi on Suomen näkökulmasta hankala"

MTK:n Marttila arvostelee komission suojelusuunnitelmia: "Lahja fossiilitaloudelle ja isku ilmastotavoitteille"