Metsä

Kirjanpainajia runsaasti Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa – jos kesä jatkuu lämpimänä, syntyy toinenkin sukupolvi

Lapinjärven seurantapisteellä kirjanpainajien riskiraja ylittyi jo. Kirjanpainajia on runsaasti myös Lappeenrannassa, Rautalammilla ja Vihdissä.
Carolina Husu
Kirjanpainajien esiintymistä seurataan feromonipyydyksillä. Riskirajan ylittäminen merkitsee, että pyydysryhmään on kertynyt yli 15 000 kirjanpainajaa.

Kirjanpainajia on nyt runsaasti, sillä lämmin kesä on ollut suosiollinen toukokuun lopussa alkaneelle parveilulle, kertoo Luonnonvarakeskus Luke.

Lapinjärven seurantapisteellä riskiraja on jo ylitetty. Kun kolmen pyydyksen ryhmässä havaitaan yli 15 000 kirjanpainajaa kesän aikana, riskiraja ylittyy.

Kirjanpainajia esiintyy runsaasti myös Lappeenrannassa, Rautalammilla ja Vihdissä. Näiden seurantapisteiden pyydysryhmissä on ollut yli 10 000 kirjanpainajaa.

Myös Juvalla, Mäntsälän Hautjärvellä, Kouvolan Valkealassa ja Uusikylässä Päijät-Hämeessa kirjanpainajia on paljon, yli 8 000 pyydysryhmässä.

"Seuranta on nyt puolessa välissä. Luken tutkimusinsinööri Markku Rantala on todistanut riskirajan reipasta ylittymistä Lapinjärvellä, jossa pyydyksiin on kertynyt jo yli 20 000 kirjanpainajaa. Lapinjärven seurantapaikka sijaitsee paahteisessa etelärinteessä, joten parveilu alkoi siellä aikaisin. Lisäksi alueella tiedetään olevan runsas kirjanpainajakanta aiempien seurantavuosien perusteella", kertoo tutkija Tiina Ylioja Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kulunut kesäkuu on monin paikoin ollut tavanomaista lämpimämpi. Jos kesä jatkuu lämpimänä, heinäkuun puolivälin jälkeen aikuistuvat kirjanpainajat parveilevat ja munivat toisen sukupolven.

Lisäksi kirjanpainajat voivat osissa Etelä- ja Keski-Suomea aikuistua ennen metsätuholaissa säädettyjä korjuuaikoja. Kirjanpainajat aikuistuvat, kun tehoisaa lämpösummaa on kertynyt 700 astevuorokautta.

Kuorellinen kuusipuutavara ja tuulenkaadot tulee lain mukaan korjata metsästä pois ennen kuin kirjanpainajat ehtivät aikuistua ja levitä ympäröiviin metsiin.

Kirjanpainajien esiintymistä seurataan feromonipyydyksillä. Niitä on 40 paikkakunnalla Etelä- ja Väli-Suomen alueella.

Pyydykset sijoitetaan lähelle paahteisia kuusivaltaisia metsänreunoja, jotka ovat syntyneet talvella hakatun kuusikon viereen.

"Riskirajan ylittyessä metsien tuhoriski on tavanomaista korkeampi ja kirjanpainajien määrä riittää murtamaan puiden pihkapuolustuksen, jolloin ne pystyvät tappamaan eläviä pystypuita. Rajan ylittyminen ei kuitenkaan tarkoita, että alueella olisi laaja-alaista kirjanpainajan aiheuttamaa tuhoa elinvoimaisissa kuusimetsissä", Ylioja toteaa.

Metsänomistajan kannattaa tarkkailla varttuneita kuusia erityisesti hakkuualojen reunoilla ja tuulenkaatojen lähellä.

Jos kirjanpainaja on iskenyt puuhun, näkyy siinä myöhemmin kesällä pieniä ulostuloreikiä, ja kaarna alkaa irrota. Tuolloin kirjanpainajat ovat jo poistuneet eivätkä puut aiheuta enää tuhoriskiä.

Luonnonvarakeskus, metsäkeskus ja vapaaehtoiset metsänhoitoyhdistykset seuraavat kirjanpainajien määriä yhdessä. Kirjanpainajatuhosta voi ilmoittaa lomakkeella suoraan Luonnonvarakeskuksen tutkijoille.

Lue myös:

Toton tarkka vainu paljastaa kirjanpainajan iskemät metsässä – se on Suomen ensimmäinen tuhojen ilmaisuun erikoistunut koira

Korjaamatta jääneet tuulenkaadot houkuttelevat kirjanpainajia – metsänomistajan kannattaa tarkistaa myös hakkuuaukean reunojen kuuset alkukesästä

Pian niitä lentelee taas – tunnistatko kirjanpainajan riskipaikat?

Kirjanpainajat eivät pysy nykyisen metsätuholain määräaikojen sisällä

Carolina Husu
Kirjanpainaja on tumma noin puolen senttimetrin pituinen kaarnakuoriainen. Se iskee varttuneisiin kuusikoihin.
Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Kirjanpainajat uhkaavat myrskyjen runtelemia kuusikoita – vahingoittuneet puut tulee poistaa metsästä mahdollisimman pian

Linjahakkuiden korvaukset ajan tasalle

Metsäpalo aiheuttaa omistajalle tappioita ja altistaa puut hyönteistuhoille – tuhojen ehkäisemiseksi suunnitellaan koko maan kattavia metsäpalokarttoja

Video: Kirjanpainajien parveiluaika on pahimmillaan – tällaisissa kohteissa kannattaa olla erityisen tarkkana