Metsä

Suomalaisyritys kehitti myrkyttömän ureavalmisteen juurikäävän torjuntaan – "Miksi hyväksymme sen, että metsiimme ruiskutetaan miljoonia litroja sinne kuulumattomia aineita?"

Tähän asti täysin myrkytön vaihtoehto juurikäävän torjunnassa on ollut vain harmaaorvakkasienen hyödyntäminen
Markku Vuorikari
Juurikääpää torjutaan yleensä ureavalmisteella, joka jättää kantoon vihreän värin.

Pieni suomalainen kemianteollisuuden yritys Liuos on onnistunut muuttamaan metsähakkuissa käytettävän kantosuoja-aineen biohajoavaksi. Keksinnön takana on kemian alalta eläköitynyt Pekka Majamäki.

"Olen pitkään ihmetellyt, miksi hyväksymme sen, että metsiimme ruiskutetaan vuosittain miljoonia litroja sinne kuulumattomia aineita", Majamäki sanoo.

Kantojen käsittelyllä torjutaan kuusen- ja männynjuurikääpää havupuuvaltaisissa harvennus- ja päätehakkuissa. Metsätuholain mukaan torjunta on pakollista havupuuvaltaisissa metsissä kivennäismailla ja kuusivaltaisissa turvemaan hakkuissa eteläisessä ja keskisessä Suomessa toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.

Juurikääpää torjutaan pääosin urealiuoksella, joka on lievästi myrkyllinen kemikaali. Valmisteet sisältävät korroosionestoainetta ja väriainetta.

Toinen, vähemmän käytetty ja myrkytön keino torjua juurikääpä on harmaaorvakkasieni, joka valtaa nopeasti kannon pintaosan ja vie elintilan juurikäävältä.

Suomalaisyrityksen tuote on ureavalmisteiden joukossa ensimmäinen myrkytön juurikääväntorjunta-aine. Yrityksen mukaan aine tuhoaa kannon pintasolukkoa ja kuivattaa kannon pintaa, minkä pitäisi estää juurikäävän leviämistä. Lisäksi aine suosii juurikäävän elintilasta kilpailevia sienilajeja.

Perinteistä ureaa levitetään kantokäsittelyssä Metsäkeskuksen mukaan metsään hakkuutavasta riippuen muutamasta kilosta neljäänkymmeneen kiloon hehtaarille. Ureaa ei saa levittää vesistöjen suojavyöhykkeille eikä metsälain erityisen tärkeissä elinympäristöissä. Niitä käytettäessä on jätettävä vähintään kymmenen metrin suojavyöhyke vesistöihin.

Suomalaisyritys povaa myrkyttömästä ureavalmisteestaan uutta kemianalan vientituotetta. ”Kantosuoja-aine on kovassa käytössä Suomen lisäksi myös muun muassa Norjan ja Ruotsin metsissä", sanoo Liuoksen hallituksen puheenjohtaja Arto Pajukko.

Liuoksen ja yhtiön keksijänä toimivan Majamäen tavoitteena on muuttaa koko metsänkorjuun kemikaaliketju myrkyttömäksi. Yhtiö on aiemmin kehittänyt muun muassa puiden merkintään käytettävän pöllivärin, jossa hyödynnetään käsivoiteista tuttua, myrkytöntä glyserolia.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Laadukkaalla kantokäsittelyllä voidaan estää juurikäävän pääsy metsään – motokuskien omavalvonnalla suuri merkitys

Metsänomistajat innostuivat vapaaehtoisesta suojelusta: Ympäristötukihakemusten valmisteluun kaivataan kipeästi lisää tekijöitä

Perämereen laskevien ravinnepäästöjen hallinta tehostuu Kiiminkijoen Natura-vesistön alueella – metsänomistajille luvassa tukea suojelutoimien toteutuksessa

Greenpeace syyttää hallituksen sallivan "ikimetsien" polton lämpökattiloissa