Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Avohakkuukieltovaatimus eteni eduskunnan valiokuntakäsittelyyn – maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Kalmari: "Metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia"

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari kannustaa metsien monipuoliseen käyttöön.
Jarkko Sirkiä
Kansalaisaloite vaati Metsähallitusta luopumaan avohakkuista.

Avohakkuiden kieltämistä valtion metsissä vaativa kansalaisaloite eteni tänään eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyyn. Valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) painotti metsien monipuolista käyttöä.

Kalmari muistuttaa, että kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Hän uskoi, että metsien taloudellinen hyödyntäminen, virkistyskäyttö, luontoarvojen säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta voidaan yhdistää onnistuneesta.

"Keskusta tavoittelee sekä hiilinielujen vahvistamista että uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa. Mielestämme metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia, vaan ne ovat yhteen sovitettavissa kasvavan biotalouden kanssa."

Kalmarin mukaan kansalaisaloitteen esittämä täyskielto näkyisi välittömästi koko puun arvoketjussa. Mahdollisen avohakkuukiellon myötä esimerkiksi korjuun ja kuljetuksien urakointipalveluiden osto maakunnissa vähenisi yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa.

"Samaan aikaan esimerkiksi tukin tarjonta vähenisi noin miljoonalla kuutiolla, joka vastaa kahden keskisuuren sahan vuosittaista puunkäyttöä. Onneksi maan hallitus on arvioinut keväällä ympäristön kestävyyden rinnalla myös sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä", linjaa Kalmari.

Kalmarin mukaan metsän kasvatustapa on valittava aina metsänhoidollisin perustein ja maanomistajan tavoitteista lähtien.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt viime keväänä Metsähallitukselle omistajapoliittiset linjaukset vuosille 2020–2024. Näissä linjauksissa jatkuvan kasvatuksen osuutta nostettiin 15 prosentista 25 prosenttiin uudistusluonteisista hakkuista.

Eduskunnan täysistunnossa etenkin Vihreät kannatti aloitetta. Sen sijaan sitä vastustavia ääniä löytyi keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten riveistä.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kalmari jyrähtää luontojärjestöille: "Yhdellä puhelinsoitolla olisi voitu selvittää asiaa ja silti jatketaan somessa virheellisen tiedon jakamista"

Poliitikkojen pilaama aloite

Aarre: Metsäkeskuksen Markku Remes: ”Avohakkuiden kiellolle ei ole ekologisia perusteita”

Karjalainen: Miksi avohakkuut yhä sallitaan, kysyy kirjailija Rosa Liksom