Metsä

Suometsien ojitushankkeet putosivat Otson ydinliiketoimintojen listalta – määräykset kiristyneet, yhteiskunnallinen hyväksyttävyys epävarmaa

Otso Metsäpalvelut aikoo keskittyä jatkossa yksityisteihin ja puustonkäsittelypalveluihin esimerkiksi sähkö- ja ratalinjoilla.
Kari Salonen
Otso Metsäpalvelut on tunnettu ojitus- ja tiehankkeita hoitavana yrityksenä.

Yrityssaneerauksen myötä uutta liiketoimintastrategiaa hiova Otso Metsäpalvelut ei enää listaa suometsien ojitushankkeita ydinliiketoimintoihinsa. Otso on vanhastaan tunnettu tie- ja ojahankkeisiin erikoistuneena yrityksenä.

Jatkossa Otson palveluntarjontaa suunnataan etenkin yksityistie- ja puustonkäsittelypalveluihin, kertoo toimitusjohtaja Jyrki Pihlava.

"Räätälöidyt puustonkäsittelyprojektit ja yksityisteiden sekä -siltojen rakennus- ja perusparannusprojektit ovat ydinliiketoimintaamme", hän linjaa.

Puustonkäsittelyllä Otso tarkoittaa "yhteiskunnallisesti ja yrityskohtaisesti tärkeiden infraprojektien konsultointia ja urakointia yhdessä pitkäaikaisten aliurakoitsijakumppaneiden kanssa".

Käytännössä hankkeet ovat puiden poistamista esimerkiksi voimalinjojen läheisyydestä, rataverkon varsilta ja rakenteilla olevien tuulivoimaloiden tai yrityspuistojen tieltä. Yhtiö kertoo hoitavansa tällaisten infrakohteiden maanomistajayhteyksiä, puunkorjuuta, myyntiä, varastointia ja kuljetuksia.

Suometsien hoitoon liittyy Pihlavan mukaan monia seikkoja, jotka ovat lisänneet palveluntuottajan riskiä.

"Markkinaehtoiselle liiketoiminnalle asettaa kovia haasteita muun muassa yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, suometsien käsittelyjen ilmastovaikutukset, viranomaismääräysten ja -linjausten kiristyminen sekä erilaisten kansalaisjärjestöjen vaatimukset."

Suometsillä on hänen mielestään yhä tärkeä rooli puuntuotannossa.

"Yksi kehityssuunta on transformaatio ojituksesta valuma-alueiden vesitalouden hallintapalveluksi, jossa kartoitetaan ensiksi valuma-alueen ojitustarve ja kiinnostuneet asiakkaat, jonka jälkeen suunnitellaan kiinteistökohtaiset suometsän hoitosuunnitelmat, hakkuut, metsänhoitotyöt sekä lannoitukset huomioiden edellä mainitut ympäristöseikat. Lopuksi optimoidaan kiinteistökohtaiset ja valuma-alueen yhteiset vesiensuojelutoimet parhaiden käytäntöjen mukaan", Pihlava pohtii.

Otso hakeutui yrityssaneerausmenettelyyn syyskuussa. Yhtiö on tehnyt tappiota useita vuosia ja sillä on velkaa yli 12 miljoonaa euroa.

Katso uusin video
Lue lisää

Fingrid maksaisi sähkölinjalta hakatut puut sadoille metsänomistajille, mutta ei saa Otsolta tietoa nimistä

Velkaa jääneen Otson puukauppatoiminta kasvoi viime vuosina merkittävästi – toimitusjohtajan mukaan pakon edessä: "Muita ei suometsähankkeiden puukauppa kiinnostanut"

Otson yt-neuvottelut päättyivät: ei irtisanomisia, lomautukset jatkuvat

Otson yrityssaneeraus herättää suurta hämmennystä – toimitusjohtaja uskoo metsäpalvelujen valoisaan tulevaisuuteen