Metsä

Ilmastopaneeli sivuutti kokonaan suuret puurakentamisen mahdollisuudet, Sahateollisuus arvostelee

Suomalaisessa ilmastokeskustelussa metsien hyödyntäminen nähdään lähtökohtaisesti ongelmana, toimitusjohtaja Kai Merivuori harmittelee.
Sanne Katainen
Ympäristöministeriö on asettanut 45 prosentin puurakenneosuuden tavoitteeksi julkisessa rakentamisessa.

Ilmastopaneelin keskiviikkona julkistamassa raportissa puutuotteiden sisältämien hiilivarastojen kasvattaminen ja fossiilisten materiaalien korvaaminen jäivät Sahateollisuus ry:n mukaan vaille ansaitsemaansa huomiota.

"Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ohitti puurakentamisen mahdollisuudet täysin hehkuttaessaan betoni- ja terästeollisuuden visioita Ylen Aamu-tv:ssä raportin julkaisun yhteydessä", Sahateollisuuden toimitusjohtaja Kai Merivuori kirjoittaa järjestön verkkosivulla.

Hän hämmästelee, että Euroopan Unionin viime aikoina esiin nostamat puurakentamisen suuret mahdollisuudet ovat jääneet Ilmastopaneelilta huomaamatta.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti viime syksynä Unionin tila -puheessaan puurakentamisen esimerkiksi, kuinka rakennusala voidaan jopa muuttaa hiilen lähteestä nieluksi.

New European Bauhaus -aloitteella EU:ssa halutaan edistää puurakentamisen uutta tulemista.

Suomalaisessa ilmastokeskustelussa metsien hyödyntäminen nähdään lähtökohtaisesti ongelmana, Merivuori harmittelee.

"Julkisuudessa vedotaan vuoden 2018 hakkuuennätykseen, vaikka hakkuumäärä on laskenut sittemmin 13 miljoonaa kuutiota eikä ole näköpiirissä – Kemin investoinnista huolimatta – että hakkuumäärät kasvaisivat 2018 tasolle."

Puuta käytettiin Sahateollisuuden mukaan rakentamisessa 2000-luvun alussa enemmän ja puun osuus rakentamisesta oli nykyistä merkittävästi suurempi, kun puurunkoisia pientaloja rakennettiin vilkkaasti.

Kaupungistumisen edetessä rakentaminen on keskittynyt kerrostaloihin, jotka ovat pääosin betonia.

"Puutuoteteollisuus ei ole pystynyt sopeutumaan markkinan muutokseen, sillä muun muassa puuta syrjivät rakennusmääräykset, muu sääntely sekä markkinan rakenne ovat hidastaneet puun käyttöä kerrostaloissa."

Toiveikkaankin skenaarion mukaan sahatavaran käyttö rakentamisessa kasvaisi vuositasolla vain 0,5 – 0,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa noin viittä prosenttia sahatavaran tuotantomäärästä, Merivuori laskee.

Ympäristöministeriö on asettanut 45 prosentin puurakenneosuuden tavoitteeksi julkisessa rakentamisessa. Tavoite mahdollistaa osaltaan puun osuuden kasvua myös kerrostalorakentamisessa.

Suomessa metsiä hyödynnetään varsin maltillisesti EU-tasoon verrattuna ja Ruotsiin verrattuna hyödyntämisen aste on merkittävästi alhaisempi, Merivuori huomauttaa.

"Jos puurakentamisen suuri merkitys tunnistettaisiin ilmastonmuutoksen torjunnassa – kuten EU-komission johdossa nähdään – pitää kysyä, missä tuotetulla sahatavaralla maailman puurakentamiskohteet rakennetaan?"

"Tulisiko Ilmastopaneelin jopa kannustaa suomalaisten puutuotteiden ja rakennusosien vientiä maailman puurakentamiskohteisiin?", hän esittää.

Puurakentamisen mahdollisuudet olisivat Merivuoren mukaan paljon nopeammin ja kustannustehokkaammin toteutettavissa kuin Ollikaisen maalaamat teräs- ja betoniteollisuuden skenaariot.

"Terästeollisuuden kääntäminen hiilineutraalimmaksi on tärkeää ja toki teknisesti mahdollista joskus tulevaisuudessa, mutta se vaatii valtavasti sähköä."

"Sahatavara sitoo 20 kertaa enemmän hiiltä kuin sen tuotannossa kuluu. Lisäksi metsiin sitoutunut hiili jatkaa kiertoaan puutuotteissa", Sahateollisuuden toimitusjohtaja toteaa.

Lue myös:

Ilmastopaneeli: Hiilinielua kasvatettava reippaasti, mikä vaatii hakkuiden hillintää ja rajoituksia turvemailla – "Yhden puukuution arvo Suomen taloudelle on 230 euroa", kommentoi MTK:n Marttila

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Pekkarisen kritiikillä heikko pohja

Suomen ilmastopaneeli arvioi: Kaikki EU-maat joutuvat vielä muokkaamaan lulucf-laskelmia

Ilmastopaneelin puheenjohtaja esittää metsäyhtiöille keskinäistä sopimista puunkäytöstä: "Päästöistä 4,5 miljardin euron kustannukset"

Ilmastopaneelin puheenjohtaja: Lämpeneminen uhkaa viedä pohjan Suomen metsäteollisuudelta