Metsä

Ilmastopaneeli: Hiilinielua kasvatettava reippaasti, mikä vaatii hakkuiden hillintää ja rajoituksia turvemailla – "Yhden puukuution arvo Suomen taloudelle on 230 euroa", kommentoi MTK:n Marttila

Puuston kasvua voidaan vauhdittaa esimerkiksi lannoittamalla ja ohjaamalla puuston varhaiskehitystä. Luonnonvarakeskuksen Ilmava-hankkeessa on ehdotettu puuston kiertoajan pidentämistä ja hakkuujätteiden runsaampaa jättämistä maastoon.
Kari Salonen
Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan, professori Markku Ollikaisen mukaan on väärä luulo, että hakkuiden lisääminen kasvattaisi Suomen hiilinielua.

Suomen Ilmastopaneeli katsoo, että Suomen pitää kasvattaa maankäyttösektorin nettohiilinielua nykyisestä noin -15 miljoonasta tonnista (CO2-ekv) -21 miljoonaan tonniin (CO2-ekv). Luku perustuu historialliseen keskimääräiseen nettonieluun ja EU:n laskemaan tavoitteeseen. Nettonielu muodostuu puuston ja puutuotteiden hiilivarastojen muutoksesta sekä maaperän päästöistä.

Tavoite edellyttää hakkuumäärien hillintää ja maankäytön päästöjen kitkemistä. Suomen ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Kristiina Regina Luonnonvarakeskuksesta (Luke) painottaa maa- ja metsätalouskäytössä olevien turvemaiden päästöjen vähentämistä ja lahopuun määrän lisäämistä metsissä.

Turvemetsissä paras keino on nostaa pohjaveden pintaa kasvattamalla metsää jatkuvapeitteisenä. Silloin vältetään ojitukset, jotka lisäävät myös vesistöpäästöjä.

Maataloudessa täytyisi Reginan mukaan poistaa käytöstä etenkin turvemaiden heikosti tuottavia peltoja ja estää uusien raivaus, viljellä nurmea korkeammalla pohjaveden pinnalla sekä kehittää kosteikkoviljelyä. Tarvittavat toimenpiteet vaativat ohjauskeinoja.

Suomen ilmastopaneelin jäsen, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta muistuttaa, että metsäteollisuuden uudet investoinnit nielevät puuta. Esimerkiksi Kemin uuden biotuotetehtaan puunkäyttö yksistään tekee noin 4 miljoonan tonnin loven hiilinieluun. Toisaalta samalla puutuotteiden nielu kasvaa ja vanhoja tehtaita saattaa poistua käytöstä.

Viimeksi, kun nielu on ollut keskimäärin -21 miljoonaa tonnia, oli vuotuinen hakkuumäärä noin 60 miljoonaa kuutiota. Reginan mukaan lukua ei kannata kopioida ohjenuoraksi, koska nielua pystytään vahvistamaan muutoinkin kuin vähentämällä hakkuita.

Puuston kasvua voidaan vauhdittaa esimerkiksi lannoittamalla ja ohjaamalla puuston varhaiskehitystä. Luken Ilmava-hankkeessa on ehdotettu puuston kiertoajan pidentämistä ja hakkuujätteiden runsaampaa jättämistä maastoon.

Energiapuun ja muiden biomassojen polttoon Ilmastopaneeli suhtautuu myönteisesti, kun kyse on sivuvirroista ja hakkuutähteistä. Haasteena on luopua turpeenpoltosta hallitusti. Jos isot kaupungit siirtyvät biomassan polttoon, eivät sivuvirrat riitä turpeen ja kivihiilen korvaamiseen. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen väläyttelee biomassalle polttoveroa, joka koskisi isoja laitoksia.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ei yllättynyt Ilmastopaneelin suosituksista.

"Totean vaan, että yhden puukuution arvo Suomen taloudelle on 230 euroa. Kalliiksi tulee näillä valinnoilla", Marttila kirjoitta Facebook-tilillään.

Hänen mielestään ongelmana ovat laskentamallien vääristymät: "Metsän kasvu sitoo mennen tullen kaikki Suomen päästöt. Osa hakatusta puusta siirtyy pitkäaikaisiin puurakenteisiin, eli hiilivarasto pysyy. Suuri osa lopuista tuotteista korvaa fossiilisia. Jos asia laskettaisiin oikein, niin Suomi olisi jo hiilineutraali ja oikeastaan jo paljon sen yli."

Markku Ollikaisen mukaan on väärä luulo, että hakkuiden lisääminen kasvattaisi Suomen hiilinielua. Jos Ilmastopaneelin ja EU:n hiilinielutavoitetta ei saavuteta, joutuu Suomi leikkaamaan päästöjään suunniteltua enemmän, mikä on vaikeaa.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Metsien suojelu on tehtävä kunnolla

Katso video: Millaisen laitteen kokenut ilomantsilainen konemies kehitti suometsien maanmuokkaukseen ja uudistamiseen?

Haja-asutusalueella asuvat voivat joutua eriarvoiseen asemaan sähköistyvässä yhteiskunnassa – Suomen ilmastopaneeli peräänkuuluttaa oikeudenmukaisuutta

Katso tästä, miten ilmastonmuutos jyllää maakunnassasi ja miten siihen aiotaan sopeutua – alkutuotannolle luvassa ongelmia, mutta myös mahdollisia etuja