Metsä

EU:n tuore metsäsääntely saa MTK:lta ja metsäteollisuudelta pyyhkeitä: "Suomi ei voi hyväksyä"

Euroopan parlamentti ja jäsenmaat voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen.
Kuvat: Jaana Kankaanpää / Kuvitus: Juho Leskinen
"Tämä on ympäristöbyrokratiaa ilman, että siitä on merkittävää hyötyä. Käytännössä huonoa ja epäselvää lainsäädäntöä", Juha Hakkarainen kommentoi.

MTK:n viesti Suomelle on selvä: Suomi ei voi hyväksyä EU:n taksonomia-ehdotusta, joka on tuomassa raskasta sääntelyä metsätiloille. Se tulisi palauttaa takaisin komission valmisteluun.

"Esitys tuo metsänomistajille valtavasti byrokratiaa ilman tietoa, mitä sillä oikeasti saavutetaan. Miten tämä muka lisää ilmastokestävyyttä?" metsäjohtaja Juha Hakkarainen kysyy.

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona kestävän rahoituksen taksonomian kriteerit, jonka tarkoituksena on ohjata rahoituksen kautta investointeja kestäviin kohteisiin.

Koska jatkossa suurten metsäteollisuusyritysten olisi raportoitava puunhankintansa kestävyydestä, metsätiloille tulee uutta sääntelyä. Suurten metsäteollisuusyritysten kestävyyttä seurattaisiin muun muassa niiden harjoittamien metsänkäyttötapojen perusteella.

Esityksen mukaan kestävä metsänkäyttö edellyttäisi sitä, että yli 13 hehtaarin tilojen metsänkäyttö- ja ilmastotoimenpiteitä tulisi raportoida 30 vuoden ajan.

"Aiemmin tällä viikolla surkuteltiin Veitsiluodon tilannetta ja nyt komissiolta tulee lainsäädäntöä, joka heikentää metsäsektorin toimintaedellytyksiä, eikä kukaan sano mitään", Hakkarainen ihmettelee.

"Idea kestävän rahoituksen takana oli kaunis, mutta tämä on huonoa ja epäselvää lainsäädäntöä, jolla ei ole vastinetta."

Metsäjohtajan mukaan nykyisenkaltainen ilmastotarkastelu, joka tehdään jäsenmaiden tasolla, on toimiva menetelmä raportoida metsätalouden ilmastovaikutuksia.

"Jos valtio sitoutuu siihen, mitä metsissä on käynyt 30 vuoden aikana, niin ymmärrän. Koska kun katsoo, mitä valtion tasolla Suomen puuvaroille on tapahtunut, niin ne ovat vain lisääntyneet. Mutta nyt komissio haluaa vahtia tätä yksittäisten tilojen osalta. Tämä haittaa koko biotalouden toimintaedellytyksiä."

Myös Metsäteollisuus ry pitää komission rahoitusehdotusta huolestuttavana.

Ehdotus heikentäisi alan mahdollisuuksia hyödyntää kestävää rahoitusta ja uhkaisi siirtymää kohti kestävää biopohjaista kiertotaloutta.

"Komissio päätyi esittämään epäjohdonmukaisia kriteerejä. Ehdotus on kielteinen ennakkotapaus, joka kertoo komission suhtautumisesta kestävään metsätalouteen. Tämä vähentää entisestään investointiympäristön ennustettavuutta", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen tiedottaa.

"Komission ehdotus on nurinkurinen, sillä Suomi aikoo olla ilmastoneutraali 15 vuotta ennen EU:ta. Metsäsektorilla on tavoitteeseen pääsemisessä merkittävä rooli."

Lue myös:

Komissio esittää ilmasto- ja metsänhoitosuunnitelmaa yli 13 hehtaarin tiloille – uusien kestävyyskriteerien pelätään lisäävän hallinnollista taakkaa

Suomalaismeppien joukko vaatii muutosta EU:n uusiin metsätalouden kestävyyskriteereihin – "Aiheuttaisi tarpeetonta taakkaa pienille metsänomistajille"

Ministeri: "Nämä ovat paikkoja, jotka voivat olla estämässä metsien järkevää hyödyntämistä" – Uusi EU-luonnos ehdottaa yli 25 hehtaarin metsätiloille kahden vuoden välein tarkastettavaa metsäsuunnitelmaa

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsänkäytön kestävyyskriteerit tuovat ongelmia EU:n metsämaille – Avo- ja harvennushakkuut voivat joutua vaakalaudalle

EU:ssa suunnitteilla kriteerejä, jotka tekisivät metsätaloudesta kestämättömän rahoituskohteen – Uusi "lulucf-vääntö" näköpiirissä

EU:n rahoitusmalli uhkaa tuoda lisäbyrokratiaa maa- ja metsätiloille – maatilaluoton hinta voi olla korkeampi tiloilla, jotka eivät täytä uusia kriteereitä

Uusi metsästrategia linjaa sektorin tulevaa keskustelua – miltä metsävuosi 2021 EU:ssa näyttää?