Metsä

MTK tyrmää EU:n metsäehdotuksen: "Yksittäisten metsätilojen hiilitaseen seuraamisessa 30 vuoden ajan ei ole mitään järkeä"

Metsänomistajajärjestö tyrmää EU:n yli 13 hehtaarin metsätiloilta vaatiman ilmastoselvityksen, joka olisi kestävän rahoituksen ehtona.
Kai Tirkkonen
Metsänomistajilta ei irtoa ymmärtämystä EU:n komission esitykselle, joka lisäisi yli 13 hehtaarin metsätilojen byrokratiaa ilman vastaavia hyötyjä.

Yli 13 hehtaarin metsätilojen byrokratia uhkaa kasvaa huomattavasti, mikäli Euroopan komission ehdotus kestävän rahoituksen luokittelukriteereistä hyväksytään. MTK:n mukaan esitys pitää palauttaa valmisteluun.

"Komission esitystä ei voi hyväksyä. Se on epäselvä ja se sisältää ihmeellisiä termejä. Mitä syvemmälle siihen paneutuu sitä enemmän se itkettää", toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Varsinaisesti kestävän rahoituksen luokittelukriteerit koskevat yli 500 työntekijän suuryrityksiä. Käytännössä se koskisi puunhankinnan, vaihtopuiden ja hakkeen kautta kaikkea puunhankintaa Suomessa. Sitä kautta vaatimukset kattaisivat myös yksityiset metsänomistajat.

Esityksen mukaisesti yli 13 hehtaarin metsätilojen tulisi valmistella ilmastohyötyanalyysi ja raportoida metsänkäyttötapoja 30 vuoden ajan.

Hakkaraisen mukaan EU komission esitys on kaikkineen hyvin huonosti valmisteltu.

"Esitys sisältää erittäin tulkinnanvaraisia kohtia, mikä tekee sen analysoinnin vaikeaksi. Samalla se altistaa säädöksen erilaisilla tulkinnoille ja sitä kautta tulevalla paineelle."

Metsänhoitoyhdistyksissä EU:n komission näkemys on herättänyt lähinnä kummastusta. Se paisuttaisi metsänomistajia koskevaa byrokratiaa merkittävästi.

"Tämä on varsinainen byrokratian helmi. Yksittäisten metsätilojen hiilitaseen seuraamisessa 30 vuoden ajan ei ole mitään järkeä", toteaa johtaja Jari Yli-Talonen Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksestä.

Yli-Talosen mukaan vaatimuksen tekijöiltä puuttuu tieto pohjoismaisesta metsätaloudesta. Keski- ja Etelä-Euroopassa vaatimuksen lähtökohdaksi otettu 13 hehtaarin tila on jo merkittävä maaomaisuus.

"Jos vaatimus menee läpi, sen toteuttaminen pitää järjestää olemassa olevan metsävaratiedon varaan automaattisesti. Olisi aivan älytöntä vaatia sen takia tilakohtaisia maastokäyntejä."

Suomessa metsävaratiedon kattavuus on 100 prosenttia. Varsinaisten tilakohtaisten metsäsuunnitelmien kattavuus Päijät-Hämeessä on noin 70 prosenttia.

Metsäsuunnitelmien päivitysten hinta lähtee Yli-Talosen mukaan noin 13 eurosta hehtaarilta. Jos suunnitelman joutuu laatimaan puhtaalta pöydältä, silloin sen hinta kaksinkertaistuu.

Metsätalouden kestävyyskriteerit olivat komission ensimmäisissä esityksissä vielä tiukemmat. Komissio esitti esimerkiksi, että lannoitteiden käyttö ei olisi kestävää metsätaloutta ja ainoastaan ”nykyistä parempi” metsänhoito luettaisiin kestäväksi taloustoiminnaksi.

Kriteereissä on mukana myös bioenergian kestävyys. Suomen metsäalan kannalta kiinnostavaa on, millainen puubiomassa komission mielestä soveltuu energiakäyttöön. Tämä ohjeistus päivitetään vasta kesän jälkeen, kun komissio on julkaissut ehdotuksensa uusiutuvan energian lainsäädännölle.

Seuraavaksi EU-jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin tulee joko hyväksyä tai hylätä ehdotus. MTK:n mukaan Suomi ei voi hyväksyä EU:n taksonomia-ehdotusta, joka on tuomassa raskasta sääntelyä metsätiloille. Se tulisi palauttaa takaisin komission valmisteluun.

MTK:n mukaan nykyisenkaltainen ilmastotarkastelu, joka tehdään jäsenmaiden tasolla, on toimiva menetelmä raportoida metsätalouden ilmastovaikutuksia.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola pelkää, että komission esitykseen liittyvien ongelmien kerroin kasvaa edelleen suomalaisen hallintokulttuurin tuomilla lisillä.

"Tämä on täysin päätöntä säätelyä, jossa sinäänsä hyvä tavoite heittää kuperkeikkaa, kun mennään maatason laskennasta pois. Vanha suomalainen sanonta toteutuu komissiossa kirjaimellisesti: Kokonaisuus häviää, kun ei näe metsää puilta."

"Asiasta tekee pelottavan, kun turvemaakysymysten ja uusiutuvan energian lainsäädännön Red II ja hiilinieluja koskevan Lulucf -laskennan tulevat muutokset yhdistetään EU:n metsätiloilta vaatimiin vuosikymmenien ilmastolaskelmiin", toteaa Tiirola.

Metsäteollisuus ry:n mukaan komission rahoitusehdotus heikentäisi investointien ennustettavuutta entisestään.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

EU haluaa hallita sinun metsiäsi

Metsänkäytön kestävyyskriteerit tuovat ongelmia EU:n metsämaille – Avo- ja harvennushakkuut voivat joutua vaakalaudalle

EU:ssa suunnitteilla kriteerejä, jotka tekisivät metsätaloudesta kestämättömän rahoituskohteen – Uusi "lulucf-vääntö" näköpiirissä

EU:n rahoitusmalli uhkaa tuoda lisäbyrokratiaa maa- ja metsätiloille – maatilaluoton hinta voi olla korkeampi tiloilla, jotka eivät täytä uusia kriteereitä